20+ Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hay

Danh sách 39 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

Danh sách 39 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tiêu biểu nhất, để có thể làm được một bài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, thì việc quan tâm nhất đó chính là lựa chọn đề tài.Tuy nhiên ngành quản trị kinh doanh hiện nay có rất nhiều đề tài có thể giúp bạn lựa chọn, nhưng không phải như thế mà bạn có thể chọn đại một đề tài được.

Hiện nay, giáo viên hướng dẫn yêu cầu rất cao về đề tài, thậm trí nhiều giáo viên tự chọn cho bạn một đề tài bất kỳ, như thế bạn sẽ gặp phải những khó khăn nhất định khi không hiểu được cách làm của giáo viên về đề tài đó. Hiểu được điều đó, Văn mẫu tổng hợp Danh sách 39 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hay nhất, giúp cho các bạn sinh viên có thể lựa chọn lấy làm đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp cho mình.

Danh sách 39 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

20+ Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hay
Danh sách 39 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh
 1. – Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm X của công ty Y
 2. – Định vị thương hiệu và giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm của công ty …..
 3. – Chiến lược phân khúc, định vị và phát triển thị phần sản phẩm của công ty …..
 4. – Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với sản phẩm X của công ty để đưa ra giải pháp tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 5. – Đánh giá, đo lường và các giải pháp nhằm gia tăng lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu sản phẩm X của công ty .…
 6. – Phân tích, đánh giá các yếu tố của chiến lược marketing mix của doanh nghiệp Z và các giải pháp thực hiện.
 7. – Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm cho công ty X
 8. – Đánh giá hiệu quả công tác chiêu thị của công ty ……
 9. – Nâng cao chất lượng phục vụ người tiêu dùng cho công ty X.
 10. – Nghiên cứu khách hàng của siêu thị X và đề xuất chính sách 4P
 11. – Xây dựng kế hoạch chiêu thị cho công ty X đến năm 2025
 12. – Nghiên cứu khách hàng để định hướng phát triển sản phẩm mới cho công ty X
 13. – Nghiên cứu và phân tích khách hàng trong ngành kinh doanh X
 14. – Đo lường mức độ nhận biết của khách hàng đối với nhãn hiệu X
 15. – Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về chính sách 4P của công ty X
 16. – Đề xuất các biện pháp nâng cao quản lý lực lượng bán hàng của công ty X
 17. – Nâng cao hiệu quả công tác quản trị bán hàng cho công ty X
 18. – Đánh giá các chiến lược sản phẩm của công ty X
 19. – Phương hướng và biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing tại công ty …
 20. – Phân tích thực trạng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm tại công ty ….
 21. – Xây dựng chiến lược Marketing mix cho sản phẩm A tại công ty …
 22. – Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty … đến năm 2025
 23. – Một số giải pháp xâm nhập thị trường nâng cao doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại công ty
 24. – Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động truyền thông khuyến mãi ở công ty …
 25. – Hoạt động PR tại công ty X (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)
 26. – Chiến lược phát triển sản phẩm X của công ty …
 27. – Hoạt động Marketing quốc tế tại công ty X
 28. – Hoạt động phân phối của công ty ABC
 29. – Hình thức kinh doanh Franchise của chuỗi hoạt động kinh doanh tại công ty …
 30. – Hình thức kinh doanh của hệ thống siêu thị ….
 31. – Chiến lược sản phẩm – Thực trạng và giải pháp của công ty A
 32. – Chiến lược giá – Thực trạng và giải pháp của công ty A
 33. – Chiến lược phân phối – Thực trạng và giải pháp của công ty A
 34. – Thực trạng thực hiện marketing – Mix của doanh nghiệp và giải pháp.
 35. – Nghiên cứu thị trường của công ty X và những giải pháp.
 36. – Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng và khả năng phát triển thị trường của doanh nghiệp
 37. – Đánh giá thị phần sản phẩm của doanh nghiệp và một số giải pháp nâng cao thị phần.
 38. – Phân tích hoạt động Quản trị Nguồn Nhân lực tại doanh nghiệp A.
 39. – Phân tích hoạt động tuyển dụng, đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp X

Cách làm đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh điểm cao

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Mục đích (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

Mục đích của việc viết khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối nhằm:

 • Giúp sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để phân tích và giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực ngành/ chuyên ngành được đào tạo.
 • Giúp sinh viên có được cách nhìn nhận, phân tích, tổng hợp và đánh giá một vấn đề khoa học.
 • Khóa luận tốt nghiệp là một nghiên cứu ứng dụng thể hiện khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tế của sinh viên. Đây cũng là một minh chứng cụ thể về năng lực viết báo cáo, tổng hợp vấn đề của sinh viên khi tuyển dụng.

2. Yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp

Trong quá trình viết khóa luận, sinh viên cần chủ động liên hệ thường xuyên với giáo viên hướng dẫn để trao đổi về định hướng thực hiện khóa luận, đồng thời đảm bảo quá trình nghiên cứu và việc viết Khóa luận tốt nghiệp không bị sai lệch khỏi mục tiêu và yêu cầu ban đầu.

Trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên cũng nên lấy ý kiến của đơn vị nơi sinh viên lấy dữ liệu phân tích về định hướng, nội dung nghiên cứu và tính khả thi của các giải pháp đề xuất trong Khóa luận tốt nghiệp. (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

3. Khóa luận tốt nghiệp

 • Hình thức: trình bày theo đúng hướng dẫn ở phần TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN(trang 11).
 • Nội dung: Sinh viên vận dụng các lý thuyết đã học để giải quyết một vấn đề cụ thể (có thể là vấn đề học thuật thuần túy hoặc vấn đề mang ý nghĩa thực tiễn).
 • Nội dung cơ bản của Khóa luận tốt nghiệp bao gồm:
 • Vấn đề cần được giải quyết, câu hỏi nghiên cứu
 • Mô hình lý thuyết vận dụng
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phân tích hiện trạng (dựa trên mô hình lý thuyết)
 • Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề
 • Vấn đề đạo văn (plagiarism) (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)
 • Nghiêm cấm sinh viên chép bài của người khác. Trong trường hợp phát hiện sinh viên đạo văn, Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đương nhiên bị điểm không (0).
 • Trong khi viết bài, sinh viên có thể tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau nhưng phải trích dẫn đầy đủ về tên tác giả, tên tài liệu tham khảo theo qui định về mặt học thuật (trang 17).
Đọc thêm  Tuyển tập 10 bài luận văn nghiên cứu khoa học chi tiết

QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Các sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp theo quy định sẽ tiến hành thực hiện làm khóa luận theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký chọn đề tài (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

 • Sinh viên chọn ra 3 đề tài trong “Danh sách gợi ý đề tài Khóa luận tốt nghiệp” và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 và đăng ký Giáo viên hướng dẫn (sinh viên có thể tự đề xuất đề tài). Đăng ký tên đề tài theo Form 1.
 • Sau khi được Khoa duyệt GVHD, sinh viên đăng ký tối đa 02 đề tài theo thứ tự ưu tiên theo FORM 2. Sinh viên có thể chọn đề tài trong “Danh sách gợi ý đề tài Khóa luận tốt nghiệp” của Khoa Quản trị kinh doanh hoặc tự mình đề xuất đề tài. Tên đề tài khóa luận phải ngắn gọn, súc tích, mang ý nghĩa khoa học và/hoặc thực tiễn. Hạn chế sử dụng các cụm từ “thực trạng và giải pháp”. Tên đề tài không được phép trùng hoàn toàn với tên các khóa luận của 1 khóa trước đó.
 • Tên đề tài chỉ có thể được thay đổi trong vòng 3 tuần kể từ ngày Khoa duyệt tên đề tài lần 1. Thủ tục đăng ký tên đề tài lần 2 theo Form 2, có ghi thêm “ĐĂNG KÝ LẠI” trong đó nêu rõ tên đề tài được duyệt lần 1 là gì và tên đề tài muốn đăng ký lại.Tên đề tài đã được duyệt lần 2 sẽ không được thay đổi trong quá trình viết khóa luận trừ trường hợp được sự đồng ý của Giáo viên hướng dẫn và Chủ nhiệm Khoa.

Bước 2: Xây dựng đề cương khóa luận

 • Sinh viên tiến hành trao đổi với giảng viên hướng dẫn để xây dựng đề cương khóa luận.
 • Đề cương này phải được GVHD phê duyệt (trên bản cứng) trước khi sinh viết viết bản thảo hoàn chỉnh. Bản đề cương (bản cứng) được duyệt này (có chữ ký duyệt của GVHD) sẽ là minh chứng sinh viên đã hoàn thành một phần quan trọng trong quy trình viết khóa luận tốt nghiệp.

Bước 3: Viết bản thảo Khóa luận tốt nghiệp (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

 • Sau khi GVHD chấp thuận đề cương, sinh viên tiến hành viết khóa luận tốt nghiệp.
 • Sinh viên tiến hành nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp và đánh giá một cách khách quan các luận thuyết đã được các học giả đề cập trong quá khứ liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đây chính là việc xây dựng cơ sở lý luận cho khóa luận, làm tiền đề cho cách phân tích sau này.
 • Sinh viên đề xuất phương pháp nghiên cứu sử dụng và thông qua ý kiến của giáo viên hướng dẫn.
 • Sinh viên cần thu thập dữ liệu cho nghiên cứu của mình và tiến hành ứng dụng lý thuyết vào phân tích tình hình thực tiễn, từ đó ghi nhận được những sự khác biệt, đánh giá những khác biệt đó.
 • Sinh viên nghiên cứu đưa ra giải pháp cụ thể cho vấn đề, để cải thiện và giải quyết những tồn tại của hiện trạng.
 • Sinh viên được khuyến khích sử dụng dữ liệu sơ cấp (primary data) và/hoặc dữ liệu thứ cấp (secondary data) cho bài khóa luận của mình.
 • Các nội dung trình bày trong khóa luận tốt nghiệp, bao gồm phần cơ sở lý luận, phần phân tích tình hình thực tế, và các giải pháp đề xuất phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ bài viết. Cụ thể, sinh viên nên dựa trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đã nghiên cứu được, sau đó tiến hành phân tích, đánh giá tình hình thực tế về đề tài nghiên cứu, cuối cùng, trên cơ sở phân tích tình hình thực tế (với các thành công, tồn tại hạn chế và nguyên nhân), sinh viên đề xuất ra những giải pháp để cải thiện và giải quyết những tồn tại của hiện trạng.

Đặc biệt lưu ý: sinh viên cần chủ động liên hệ thường xuyên với GVHD về cách tiếp cận vấn đề, nguồn tài liệu cần có, cách xử lý số liệu…. để hoàn thành tốt khóa luận.

Bước 4: Hoàn chỉnh và nộp Khóa luận tốt nghiệp (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

 • Sau khi hoàn thành bản thảo đầu tiên, sinh viên trình bản thảo khóa luận tốt nghiệp cho giảng viên hướng dẫn đọc và nhận xét.Tùy thuộc và chất lượng khóa luận mà giảng viên hướng dẫn có thể yêu cầu chỉnh sửa nhiều hơn 1 lần.
 • Sau khi được giảng viên hướng dẫn đồng ý cho nộp, sinh viên cần in và nộp 3 quyển (1quyển bìa cứng và 2 quyển bìa mềm, GVHD ký đồng ý cho nộp trực tiếp vào 2 bản bìa mềm) và 01 đĩa CD (xem quy định chi tiết tại trang 11).
 • Giảng viên hướng dẫn sẽ nhận xét khóa luận tốt nghiệp của sinh viên do mình hướng dẫn theo form 3 (Phụ lục 3) và đính kèm vào trang bìa 3 của hai bản khóa luận bìa mềm. Sinh viên không cần phải bảo vệ trước hội đồng.
 • Sinh viên nộp các sản phẩm tại Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh trong giờ hành chính (trong thời hạn do nhà trường và Khoa Quản trị kinh doanh quy định), ký nộp vào danh sách tại văn phòng Khoa).

Chú ý:

Để đảm bảo việc nghiên cứu đúng thời hạn và không bị lệch hướng so với đề tài đã chọn, trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên cần liên hệ thường xuyên với giảng viên hướng dẫn theo đúng thời gian biểu đã được thống nhất giữa giảng viên hướng dẫn và sinh viên.

Nếu sinh viên không liên hệ giảng viên hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện, giảng viên có quyền từ chối là giảng viên hướng dẫn. Khi đó, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên mặc nhiên bị điểm không (0).

KẾT CẤU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

Một khóa luận tốt nghiệp nên (tuy nhiên không bắt buộc) có các phần sau:

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài (Lý do chọn đề tài)

 • Lý do chọn đề tài thường dựa trên: ý nghĩa, tầm quan trọng hay kết quả đóng góp khi giải quyết vấn đề.
 • Chú ý phần này cần nêu rõ tên đề tài khóa luận.

2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

 • Mô tả bối cảnh chung của vấn đề nghiên cứu
 • Mô tả vấn đề nghiên cứu – thường là các vấn đề tồn tại hoặc khoảng cách/khoảng trống giữa lý thuyết và thực tế quan sát, giữa hiện trạng và kỳ vọng của đơn vị… dựa trên cơ sở quan sát thực tế về các quy trình nghiệp vụ, các hoạt động kinh doanh hay các báo cáo tại đơn vị thực tập liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu.

3. Mục tiêu nghiên cứu (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

Mục tiêu nghiên cứu là một phát biểu ngắn gọn và rõ ràng thể hiện các mục tiêu cụ thể của người viết để giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Chú ý: Mục tiêu nghiên cứu nếu thể hiện dưới dạng câu hỏi thường được gọi là câu hỏi nghiên cứu như bạn nghiên cứu vấn đề này để làm gì? Nhằm mục đích gì?

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Giới hạn đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu về mặt kiến thức, không gian và thời gian. Giới hạn về kiến thức: Khóa luận tập trung nghiên cứu mảng kiến thức gì? Giới hạn về không gian: Bối cảnh nghiên cứu là ở Hà Nội, Việt Nam hay toàn cầu? Giới hạn về thời gian: thời điểm nghiên cứu, ví dụ giai đoạn 2010-2015.
 • Sinh viên trình bày giới hạn phạm vi của đề tài thực hiện về quy mô, không gian và thời gian đối với nguồn số liệu và vấn đề nghiên cứu.
 • Một sai lầm phổ biến là vấn đề nghiên cứu có phạm vi quá rộng (hoặc không xác định giới hạn) và do đó, không tìm được nguồn lực phù hợp để thực hiện nghiên cứu này.
Đọc thêm  Hướng dẫn chi tiết cách viết báo cáo tốt nghiệp chuẩn nhất

5. Phương pháp nghiên cứu

 • Nêu cụ thể các phương pháp nghiên cứu, cách áp dụng các phương pháp trong nghiên cứu và hoàn thành khóa luận.
 • Sinh viên có thể sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, các phương pháp phỏng vấn, quan sát, điều tra xã hội học, nghiên cứu điển hình (case study) và/hoặc phương pháp nghiên cứu định lượng các mô hình kinh tế lượng… (sử dụng số liệu sơ cấp hoặc phân tích dữ liệu thứ cấp).

6. Bố cục của khóa luận (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

Phần “Bố cục của khóa luận” trình bày các đề mục chính của Khóa luận tốt nghiệp, thường là trình bày tên của các chương chính và nội dung tóm tắt của từng chương.

Chú ý:

 • Không xưng là “Em/Tôi”(TIẾNG VIỆT) mà xưng là “Người viết/tác giả”.
 • Khi đưa tên đề tài nhớ in đậm tên đề tài, tên đề tài để nên trong ngoặc kép
 • Phần LỜI MỞ ĐẦU nên trình bày trong khoảng 2-5 trang

BỐ CỤC KHÓA LUẬN (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

Gợi ý bố cục của khóa luận 3 chương:

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN

 • Trình bày cô đọng lý thuyết liên quan đến vấn đề cần được giải quyết. Chỉ đề cập các lý thuyết sẽ được sử dụng khi phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp ở các chương tiếp theo.
 • Khi viết phần cơ sở lý luận, sinh viên không chỉ tóm tắt lý thuyết mà cần phải có các phân tích và nhận xét về những lý thuyết sử dụng để giải quyết vấn đề trong khóa luận.
 • Khi trích dẫn các lý thuyết, các công trình nghiên cứu của các tác giả khác, sinh viên cần trích dẫn đầy đủ nguồn theo quy định. Xem mục Quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo (trang 17).

Chú ý:

 • Tham khảo thêm kết cấu chương ở Phụ lục 4.
 • Giới thiệu Công ty:
 • Khi viết phải hành văn, chứ không gạch một loạt đầu dòng, đặc biệt KHÔNG copy y nguyên trên mạng internet hoặc các báo cáo của công ty.
 • Có thể viết tắt tên công ty, nếu công ty có tên gọi theo chữ viết tắt sau khi đã giới thiệu đầy đủ tên công ty, ví dụ: Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV), hoặc dùng chữ “Công ty” thay cho việc gọi đầy đủ tên công ty, chú ý viết HOA chữ C.
 • Viết tắt: Không lạm dụng việc viết tắt trong đề tài. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đề tài. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong đề tài. Nếu khóa luận có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu của Khóa luận.
 • Chương 1 nên trình bày trong khoảng 20-25 trang

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

 • Chương này tập trung phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu hoặc đánh giá tình hình thực tế tại doanh nghiệp (nếu có), trình bày vấn đề cần giải quyết. Cần tập trung nêu bật được những mặt mạnh, yếu của vấn đề nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu.
 • Sinh viên thực hiện phân tích đối tượng nghiên cứu, tập trung vào nghiên cứu bản chất, nguyên nhân của vấn đề nghiên cứu chứ không chỉ mô tả các dấu hiệu (chung chung) của vấn đề. Ở đây, sinh viên cần ứng dụng lý thuyết vào phân tích tình hình thực tiễn, từ đó ghi nhận được những sự khác biệt, đánh giá những khác biệt đó.

Chú ý:

 • Bắt đầu 1 đề mục không bao giờ được đưa bảng số liệu ngay, mà phải dẫn dắt, phân tích sơ lược (hay đưa ra nhận định chung),sau đó mới đưa bảng số liệu để chứng minh, phân tích cụ thể hơn.
 • Khi đưa ra bảng số liệu Bắt buộc phải có: đánh số bảng (Bảng 1), Tên bảng (trích năm số liệu nếu trong bảng ko ghi năm lấy số liệu), Nguồn số liệu (phòng nào của DN)
 • Không để bảng, biểu, đồ thị…bị cắt thành hai trang. Bảng biểu không nên dài hơn 1 trang. Nếu dài quá nên đưa vào phụ lục.
 • Bảng biểu, hình, đồ thị… phải có tên, đơn vị tính, nguồn (tên, đơn vị tính ở phía trên, nguồn ở phía dưới bảng biểu, hình, đồ thị…).
 • Số phải được phân cách hàng nghìn bằng dấu chấm và phân cách dấu nthập phân bằng dấu phẩy. Ví dụ: 1.025.845,26
 • Tránh sử dụng ngôi nhân xưng là “Ta” “Tôi” “Chúng Tôi” “Chúng Ta”à làm mất tính khách quan của bài viết, nên chuyển thành các câu bị động
 • Nên tổng kết các thành công, thành tựu và các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân làm căn cứ đề xuất cho chương sau.
 • Chương 2 nên trình bày trong khoảng 25-30 trang (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP/BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 • Chương 3 ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn để đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình thực tế. Các giải pháp cần cụ thể, định lượng được, có thể đánh giá được bằng các chỉ tiêu cụ thể, tránh các giải pháp chung chung và không rõ ràng, hoặc các giải pháp chỉ mang tính lý thuyết. Thông thường các giải pháp hoặc kiến nghị đưa ra nhằm khắc phục những mặt yếu kém đã được phân tích trong Chương 2. Do vậy, nội dung của chương này liên hệ mật thiết với Chương 2.

Chú ý:

 • Tham khảo thêm kết cấu chương ở Phụ lục 4.
 • Chú ý tìm kiếm giải pháp mang tầm vi mô (cho DN/ngành), KHÔNG tập trung tìm các giải pháp mang tính vĩ mô (vd: đề xuất cho Bộ, ban ngành không khả thi) Giái pháp cần mang tính thực tiễn, cụ thể, không chung chung.
 • Chương 3 nên trình bày trong khoảng 15-20 trang

PHẦN KẾT LUẬN (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

Phần này nêu một số kiến nghị để thực hiện các giải pháp nêu ra trong đề tài (nếu có).Ngoài ra, phần này có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì khóa luận đã làm được, những đóng góp của khóa luận) hoặc mở vấn đề (những hướng nghiên cứu có thể tiếp tục để phát triển vấn đề).

Chú ý: Phần kết luận nên trình bày trong khoảng 2 – 3 trang

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Người viết chỉ liệt kê những tài liệu đã đọc và trích dẫn liên quan đến đề tài nghiên cứu trong quá trình viết đề cương thực tập. Danh mục tài liệu tham khảo cần tuân thủ một cách nghiêm ngặt theo hướng dẫn ở phân cuối cuốn Cẩm nang này.

PHỤ LỤC (nếu có)

Gợi ý bố cục của khóa luận 5 chương:

CHƯƠNG 1. LỜI MỞ ĐẦU

 • Giới thiệu về tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, cấu trúc của khóa luận,..
 • Người đọc nắm được cái nhìn tổng quan về thông tin chung của đề tài sinh viên đang làm

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

 • Trình bày cô đọng lý thuyết liên quan đến vấn đề cần được giải quyết. Chỉ đề cập các lý thuyết sẽ được sử dụng khi phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp.
 • Khi viết phần cơ sở lý luận, sinh viên không chỉ tóm tắt lý thuyết mà cần phải có các phân tích, nhận xét về những lý thuyết sử dụng để giải quyết vấn đề trong khóa luận.
 • Khi trích dẫn các lý thuyết, các công trình nghiên cứu của các tác giả khác, sinh viên cần trích dẫn đầy đủ nguồn theo quy định. Xem mục Quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo (trang 17).

CHƯƠNG 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • Chương 3 mô tả chi tiết phương pháp nghiên cứu được sử dụng để đạt được mục đích nghiên cứu của tác giả
 • Nội dung trình bày bao gồm việc xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu, mẫu khảo sát, phương thức chọn mẫu khảo sát, cách xây dựng bộ câu hỏi khảo sát/phỏng vấn cũng như cách thu thập và phân tích số liệu khảo sát
Đọc thêm  Cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học đầy đủ chi tiết nhất

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG/SỐ LIỆU

 • Chương này tập trung phân tích thực trạng của vấn đề nghiên cứu hoặc đánh giá tình hình thực tế tại doanh nghiệp (nếu có), trình bày vấn đề cần giải quyết. Cần tập trung nêu bật được những mặt mạnh, yếu của vấn đề nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu.
 • Sinh viên thực hiện phân tích đối tượng nghiên cứu, tập trung vào nghiên cứu bản chất, nguyên nhân của vấn đề nghiên cứu chứ không chỉ mô tả các dấu hiệu (chung chung) của vấn đề. Ở đây, sinh viên cần ứng dụng lý thuyết vào phân tích tình hình thực tiễn, từ đó ghi nhận được những sự khác biệt, đánh giá những khác biệt đó.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

 • Tổng kết lại các nội dung trước(tóm tắt những gì khóa luận đã làm được, những đóng góp của khóa luận).
 • Nêu một số giải pháp để khắc phục/hoàn thiện dựa vào các phân tích trước đó.Ngoài ra, phần này có thể viết kết luận đóng lại vấn đề hoặc mở vấn đề (những hướng nghiên cứu có thể tiếp tục để phát triển vấn đề).

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Người viết chỉ liệt kê những tài liệu đã đọc và trích dẫn liên quan đế đề tài nghiên cứu trong quá trình viết đề cương thực tập. Danh mục tài liệu tham khảo cần tuân thủ một cách nghiêm ngặt theo hướng dẫn ở phân cuối cuốn Cẩm nang này.

PHỤ LỤC (nếu có)

Chú ý: Tên các chương sẽ được thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu và nội dung cụ thể của khóa luận. Kết cấu này chỉ là gợi ý chứ không bắt buộc cho mọi khóa luận. Khóa luận được trình bày trong khoảng 60 – 80 trang.

TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

Khóa luận thường được sắp xếp theo thứ tự sau:

 1. Trang bìa chính (theo mẫu ở Phụ lục 5 của tài liệu này):
 • 01 quyển: in bìa cứng màu đỏ, chữ mạ vàng, ở gáy in tên đề tài và tên tác giả
 • 02 quyển: in giấy bìa mềm màu đỏ, đóng quyển bìa mềm có giấy bóng kính (mêka) ở bên ngoài.
 1. Trang bìa phụ (theo mẫu ở Phụ lục 5 của tài liệu này): in giấy trắng thường
 2. Trang “Mục lục”: nên trình bày trong giới hạn khoảng 2 trang với 3 cấp (1.,1.1, 1.1.1)
 3. Trang “Danh mục các từ viết tắt”
 4. Trang“Danh mục bảng biểu”
 5. Trang“Danh mục hình vẽ, sơ đồ”
 6. Nội dung của khóa luận: trình bày theo hướng dẫn kết cấu nói trên, không kể các phần phụ (phụ lục, mục lục, …), độ dài tối thiểu của khóa luận là 60 trang, tối đa là 80 trang, không kể phụ lục.
 7. Trang “Danh mục tài liệu tham khảo” (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)
 8. Phần“Phụ lục” (nếu có): ghi các nội dung có liên quan đến khóa luận hoặc các tài liệu gốc được dùng để làm khóa luận. Nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì các phụ lục phải được phân biệt bằng số (Phụ lục 1, Phụ lục 2, …) hoặc bằng chữ cái (Phụ lục A, Phụ lục B,…) và phải có tên.

Ví dụ: Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH A

Phụ lục 2: Các chứng từ của công ty TNHH A

 1. “Nhận xét của giáo viên hướng dẫn” và “Phiếu chấm điểm khóa luận tốt nghiệp” (đã ghi đầy đủ thông tin của sinh viên và tên đề tài): gập đôi và ghim vào trang cuối cùng của khóa luận
 2. Quy định về số lượng bản nộp (theo Quyết định 1660):

Sinh viên nộp 03 (ba) quyển Khóa Luận Tốt Nghiệp có bìa màu đỏ về Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh, gồm:

 • 01 quyển đóng bìa cứng
 • 02 quyển có bìa mềm, bên ngoài có bìa mica
 1. Quy định về xác nhận và nhận xét của GVHD, phiếu chấm điểm Khóa Luận Tốt Nghiệp:
 • 02 quyển bìa mềm Khóa Luận Tốt Nghiệp phải có chữ ký xác nhận của GVHD vào trang bìa đỏ, mặt ngoài, ngay dưới họ tên của GVHD. (phụ lục 5)
 • Về nhận xét của GVHD: GVHD phải có ý kiến nhận xét về Khóa Luận Tốt Nghiệp của từng sinh viên. Nhận xét được làm thành 02 bản để sinh viên dập ghim vào trang cuối của 02 quyển Khóa Luận Tốt Nghiệp bìa mềm (để tránh thất lạc)..
 • Về phiếu chấm điểm Khóa Luận Tốt Nghiệp: Sinh viên cần đính sẵn 02 phiếu này (Mẫu phiếu chấm điểm Khóa Luận Tốt Nghiệp có thể tải trên website của Khoa Quản trị kinh doanh), đã điền đầy đủ thông tin cá nhân và tên đề tài khóa luận, vào trang cuối của 02 quyển bìa mềm. (Phụ lục 6)

Chú ý: (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)

Yêu cầu chung về Khóa luận tốt nghiệp:

 • Được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch đẹp và dễ đọc;
 • Được đánh số trang liên tục từ 1 đến hết (không được dùng các ký hiệu khác chữ số để đánh số trang, bắt đầu từ lời mở đầu đến hết phần kết luận).
 • Đánh số và trích nguồn bảng biểu, h́ình vẽ, đồ thị rõ ràng và đầy đủ;
 • Không sử dụng header, footer

ĐỊNH DẠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 1. Khổ giấy: A4 (210 mm x 297 mm); in một mặt
 2. Định lề (margin):
 3. Kiểu chữ (font): Times New Roman, font Unicode của hệ soạn thảo MS Word hoặc tương đương;
 • Tiêu đề cấp 1 (heading 1): viết hoa, cỡ chữ 16, in đậm, căn giữa.
 • Tiêu đề cấp 2 (heading 2): viết thường, cỡ 13, in đậm, bắt đầu bằng số thứ tự của chương, căn trái.
 • Tiêu đề cấp 3 (heading 3): viết thường, in đậm, nghiêng, cỡ chữ 13, căn trái
 • Tiêu đề cấp 4 (heading 4): viết thường, cỡ 13, nghiêng, căn trái.
 • Văn bản (body text): viết thường, cỡ chữ 13, căn justified.
 • Tên chương và các tiểu mục: xem quy định cụ thể ở mục 6
 • Tên bảng, biểu, sơ đồ…: xem quy định ở phần trình bày bảng biểu, hình vẽ, công thức.
 1. Giãn dòng (Paragraph): (đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh)
 • Cách dòng (line spacing): 1.5 lines
 • Cách đoạn (spacing): Before 6 pt; After 6 pt
 1. Đánh số trang: đánh máy, dưới mỗi trang, căn giữa
 • Từ mục (3) đến mục (6) và mục (9) ở phần “Trình bày khóa luận”: đánh số thứ tự trang theo kiểu i, ii, iii,…
 • Từ mục (7) đến mục (8) ở phần “Trình bày khóa luận”: đánh số thứ tự trang theo kiểu 1, 2, 3…
 1. Đánh số các chương mục: đánh theo số Ả Rập (1, 2, 3…), không đánh theo số La Mã (I, II, III,…) và chỉ đánh số tối đa 4 cấp theo qui định sau:
 • Tên đề mục cấp 1 (Tên chương): định dạng theo tiêu đề cấp 1 (heading 1):
 • Tên đề mục cấp 2: định dạng theo tiêu đề cấp 2 (heading 2): bắt đầu bằng số thứ tự của chương.
 • Tên đề mục cấp 3: định dạng theo tiêu đề cấp 3 (heading 3)
 • Tên đề mục cấp 4: định dạng theo tiêu đề cấp 4 (heading 4)

Ví dụ về các cấp độ đề mục

Danh sách 39 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tiêu biểu nhất, các bạn học viên thấy đề tài trên đây mà vanmau.com chia sẻ có hay không, nếu thấy hay thì cho trangluanvan thêm chút động lực bằng những lời bình luận, hoặc thêm sao các bạn nhé. Ngoài ra, còn rất rất nhiều đề tài Marketing khác nhau, mà dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp muốn chia sẻ cho các bạn học viên tham khảo. Nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm đề tài, cũng như là muốn thuê dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp, thì liên hệ trực tiếp với vanmau.com nha. ZALO: 0932.091.562 nhé.

Scroll to Top