Hướng dẫn cách viết luận văn thạc sĩ chi tiết nhất

Hướng dẫn cách viết luận văn thạc sĩ chi tiết nhất 2021

Bạn đang loay hoay không biết cách viết luận văn thạc sĩ như thế nào? Bạn phải vận dụng thành thạo tất cả các kỹ năng đặt vấn đề, tư duy, phân tích, phản biện… mà bạn đã tích lũy được trước đó. Cùng Văn mẫu tham khảo bài viết dưới đây đề biết thêm các cách làm luận văn thạc sĩ chi tiết nhất.

1. Các bước làm luận văn thạc sĩ từ A đến Z

Hướng dẫn cách viết luận văn thạc sĩ chi tiết nhất

Bước 1: Đăng ký đề tài

Chậm nhất 6 tháng trước khi kết thúc chương trình đào tạo, học viên phải đăng ký đề tài và đề xuất người hướng dẫn với khoa sau đại học.

Bước 2: Giao đề tài

Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn

Bước 3: Xây dựng đề cương

Học viên phải xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ gửi về khoa sau đại học để lập Hội đồng thẩm định.

Bước 4: Bảo vệ đề cương

Bước 5: Thực hiện viết hoàn thành luận văn bậc thạc sĩ

Bước 6: Nộp luận văn và phân công thẩm định trước bảo vệ

Bước 7: Bảo vệ luận văn

Nếu bạn quan tâm đến luận văn tốt nghiệp: Hãy xem bài viết: Hướng dẫn cách viết luận văn tốt nghiệp đại học chi tiết từ A-Z

2. Nội dung trong đề tài luận văn thạc sĩ

Đề tài luận văn thạc sĩ bao gồm:

 1. Tên đề tài
 2. Tính cấp thiết của đề tài
 3. Tổng quan tình hình nghiên cứu
 4. Các câu hỏi hay giả thiết nghiên cứu
 5. Mục tiêu nghiên cứu
 6. Phương pháp nghiên cứu
 7. Khung nghiên cứu
 8. Kết cấu luận văn dự kiến
 9. Danh mục tài liệu tham khảo
 10. Các phụ lục
 11. Tên đề tài

Lưu ý:

 • Tên đề tài phải ngắn gọn dài không quá 25 từ phải mô tả đầy đủ nội dung nghiên cứu.
 • Tên đề tài phải phản ánh chính xác các phần chính mà bạn đang bàn luận/ tranh luận trong luận văn. Hạn chế dùng từ bất định như Giải pháp, thực trạng,…

Ví dụ : Phân tích và đánh giá quản lý tài chính của công ty A và khuyến nghị đến năm 2017.

 • Tổ chức được lựa chọn làm đề tài có giúp nghiên cứu sâu về chủ đề luận văn không?
 • Hiểu rõ các lý thuyết áp dụng để làm khung lý thuyết cho phân tích và làm sáng tỏ chủ đề luận văn.
 • Sử dụng một cách hiệu quả các kiến thức đã học cao học vào luận văn không?
 • Các kết luận và đề xuất dựa trên lập luận chặt chẽ trong tương lai.

3. Nội dung các câu hỏi hay giả thiết nghiên cứu

 • Nghiên cứu và viết luận văn phải mở đầu bằng một một câu hỏi hay một giả thuyết và kết thúc bằng giải pháp đối với vấn đề đó và trả lời sự tán thành hay bác bỏ giả thuyết.
 • Do toàn bộ luận văn tập trung vào câu hỏi nghiên cứu hay giả thuyết nghiên cứu,nên câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu phải lựa chọn hiệu quả.
Đọc thêm  Mẫu thuyết minh Luận văn Thạc sĩ - Cấu trúc thuyết minh luận văn chuẩn

Yêu cầu: Câu hỏi nghiên cứu hay giả thuyết nhằm trả lời 3 vấn đề sau:

 • Tổ chức bạn đang ở đâu?
 • Tổ chức bạn muốn đi đến đâu?
 • Bằng cách nào để đạt được?

4. Mục đích và mục tiêu đạt được của đề tài

 • Mục đích là cái cuối cùng đạt được
 • Mục tiêu là xác định những kết quả cần đạt để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Trong mục tiêu có: Mục tiêu tổng quát ( định tính) và mục tiêu cụ thể ( định lượng)

Yêu cầu khi xây dựng mục tiêu:

 • Cụ thể
 • Đo lường được trong thực tế
 • Bao nhiêu mục tiêu 3-5.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn thạc sĩ

 • Thời gian
 • Không gian
 • Nội dung & phương pháp

Nét mới của đề tài (Kết quả nghiên cứu)

Dự kiến những nét mới trong nghiên cứu về lý thuyết- về phương pháp, về bố cục về kết quả nghiên cứu. (3- 5 nét mới)

Hiện tại, Luận Văn 24 đang nhận làm luận văn thạc sĩ TP HCM các đề tài thuộc lĩnh vực kinh tế, nếu bạn đang không có điều kiện để tự hoàn thành bài luận của mình, hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn.

5. Tổng quan lý thuyết và phương pháp nghiên cứu trong đề tài

5.1. Tổng quan lý thuyết trong bài luận văn thạc sĩ

 • Là để cung cấp cơ sở lý luận cho luận văn mà bạn đang thực hiện.
 • Phần tổng quan lý thuyết nên viết dưới hình thức mô tả, phân tích và có phê phán/ bình luận.
 • Phần tổng quan lý thuyết phải liên kết việc phân tích các tài liệu đã có với câu hỏi nghiên cứu/ giả thuyết và các mục tiêu nghiên cứu của bạn.

5.2. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu

Mỗi đợn vị đào tạo có một cách viết luận văn thạc sĩ khác nhau. Tuy nhiên đều có những điểm tương đồng như trên. Và tùy thuộc vào đề tài, thì cách viết luận văn của bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp nghiên cứu thu thập tài liệu sơ cấp:

Bạn phải trình bày các bước và sử dụng kỹ thuật lập phiếu – chọn mẫu – tiến hành điều tra bằng cách:

 • Sử dụng phương pháp phỏng vấn để thu thập
 • Sử dụng phương pháp quan sát để thu thập tài liệu

Phương pháp nghiên cứu – tài liệu thứ cấp

 • Có thể lựa chọn việc sử dụng tài liệu thứ cấp để trả lời (các) câu hỏi nghiên cứu.
 • Tài liệu thứ cấp là những tài liệu đã được thu thập cho các mục đích khác. Do vậy cần phân tích lại
 • Đối với luận văn đòi hỏi sự so sánh trong nước và quốc tế, tài liệu thứ cấp có thể là nguồn tài liệu chính để trả lời (các) câu hỏi nghiên cứu.
 • Như vậy quá trình viết, chúng ta sử dụng cả hai loại tài liệu sơ cấp và thứ cấp.

6. Yêu cầu chung về mẫu đề cương luận văn thạc sĩ

6.1. Về hình thức

 • Đề cương dày từ 10 đến 15 trang và in trên giấy A4
 • Đề cương được trình bày sạch sẽ, không tẩy xoá và đóng bìa mềm
 • Mỗi đề cương được đóng làm 05 bản
Đọc thêm  Top 10 đồ án tốt nghiệp Iot đúng chuẩn 

6.2. Về nội dung

Đề cương chi tiết bao gồm các phần sau:

 • Tính cấp thiết của đề tài: Nêu rõ lý do chọn đề tài, ý nghĩa về lý luận và thực tiễn của đề tài.
 • Tình hình nghiên cứu và tính mới của đề tài

Đề cương phải khái quát các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước co liên quan đến đề tài; nêu tính mới của luận văn. Những luận văn có sự trùng lắp về đề tài, không có tính mới sẽ không được chấp nhận.

 • Mục đích của đề tài: Các kết quả cần đạt được.
 • Phương pháp nghiên cứu: Xác định rõ các phương pháp sẽ được sử dụng để hoàn thành luận văn.
 • Nội dung của đề tài, các vấn đề cần giải quyết: Trình bày theo kết cấu của luận văn. Đề cương phải đề cập đến các ý chính trong mỗi mục của luận văn
 • Danh mục các tài liệu tham khảo: Thống kê các tài liệu sẽ sử dụng để hoàn thành luận văn
 • Dự kiến kinh phí thực hiện luận văn
 • Dự kiến kế hoạch thực hiện hoàn thành luận văn
 • Chữ ký của Khoa phụ trách chuyên môn, người hướng dẫn và người thực hiện đề tài (khi đề tài đã được thông qua Hội đồng và chỉnh sửa).

7. Cách trình bày luận văn thạc sĩ chi tiết

Luận văn thạc sĩ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, không được tẩy xoá, phải có số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ và đồ thị. Ngoài ra, không được lạm dụng chữ viết tắt và không viết tắt những cụm từ dài hoặc những cụm từ ít xuất hiện. Tác giả của luận án cần có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học. Và để hiểu chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo những hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ cụ thể dưới đây.

7.1. Soạn thảo văn bản

 • Đây là một trong những yếu tố bạn cần lưu ý khi trình bày luận văn thạc sĩ, bởi đây là yếu tố sẽ giúp bạn ghi điểm với hội động chấm thi.
 • Bạn nên sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; mật độ chữ bình thường, không được kéo dãn hoặc nén khoảng cách giữa các chữ, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line, căn lề trên – lề dưới 3cm, lề trái 3.5cm và lề phải 2cm.
 • Thêm vào đó, số trang phải được đánh ở giữa và nằm phí trên đầu mỗi trang giấy.
 • Luận án thạc sĩ được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297mm) và có số trang không quá 150, không kể phần phụ lục. Đối với trường hợp số trang của phần phụ lục quá nhiều thì nên đóng thành một cuốn riêng.

7.2. Tiểu mục

 • Phần tiểu mục của luận án được trình bày và đánh thành nhóm chữ số, nhiều nhất là 4 chữ số và số thứ nhất tương ứng với số chương (chẳng hạn như 1.1.2.1 chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 1).
 • Mỗi nhóm tiểu mục cần phải có ít nhất 2 tiểu mục trở lên, nghĩa là không thể có tiểu mục 1.1.1 mà không có tiểu mục 1.1.2 tiếp theo.

7.3. Bảng biểu, hình vẽ và phương trình

Trong cách viết luận văn thạc sĩ, số được đánh trên bảng biểu, hình vẽ và phương trình phải gắn với số chương; ví dụ như hình 2.2 có nghĩa là hình thứ 2 trong Chương 2.

Đọc thêm  Review Top 8 Website Viết Luận Văn Chuyên Nghiệp Nhất

Khi lấy bảng biểu và đồ thị từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ: “Nguồn: Bộ tài nguyên và môi trường 1996”).

Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý đầu đề của bảng biểu sẽ được ghi phía trên bảng, còn đầu đề của hình vẽ sẽ được ghi dưới hình. Thông thường, những bảng biểu ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung được đề cập tới các bảng và đồ thị ở lần thứ nhất.

Đối với các bảng dài, bạn có thể để ở trang riêng nhưng cũng phải tiếp ngay theo phần nội dung được đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên. Các bảng rộng vẫn nên ưu tiên trình bày theo chiều dài của trang giấy (297mm), chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210mm.

7.4. Cách gấp trang giấy

 • Đối với những trang giấy có chiều dài lớn 297mm (bản vẽ, bản đồ, CD,..), bạn có thể để trong phong bì cứng và đính bên trong bìa sau luận văn.
 • Trong luận văn thạc sĩ, các hình vẽ phải được vẽ bằng mực đen để có thể chụp lại, có đánh số và chú thích đầy đủ, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản. Khi đề cập đến các bảng biểu hoặc hình vẽ phải đánh số cho hình và bảng biểu đó.

7.5. Cách trích dẫn và tài liệu tham khảo

 • Khi hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ, việc trích dẫn tài liệu tham khảo là một trong những yếu tố chúng tôi muốn bạn đặc biệt chú ý, bởi nếu bạn trích dẫn tài liệu tham khảo không đúng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả cuối cùng.
 • Đối với các ý kiến, khái niệm có ý nghĩa và mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả, thì mọi tham khảo phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong phần danh mục tài liệu tham khảo của luận văn
 • Phải nêu rõ cả việc sử dụng những kết quả hoặc đề xuất của đồng tác giả. Theo tiêu chuẩn trích dẫn của IEEE, phần danh mục tài liệu tham khảo được trình bày theo thứ tự trích dẫn trong luận văn.

Lưu ý: Học viên có thể yêu cầu được giáo viên nhận hướng dẫn trình bày Luận văn thạc sĩ với Khoa và Trợ lý đào tạo sau đại học khoa trong đơn xin đăng ký đề tài luận văn.

8. Thủ tục và quy trình nộp luận văn thạc sĩ

Học viên nộp đề cương chi tiết về Phòng Đào tạo sau đại học hoặc Trợ lý sau đại học của Khoa chuyên môn trước ngày Khoa tổ chức thông qua đề cương luận văn. Đề cương của học viên sau khi thông qua Hội đồng yêu cầu phải chỉnh sửa theo ý của Hội đồng và nộp 1 quyển cho Phòng Đào tạo sau đại học sau 07 ngày kể từ ngày đề cương được thông qua.

Trên đây là Cách Viết Luận Văn Thạc Sĩ chi tiết và đầy đủ nhất. Chúc các bạn thành công với kỳ tốt nghiệp của mình.

Scroll to Top