5 điểm quan trọng nhất trong Luật đất đai - đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật Đất Đai

LIST 70 đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật Đất đai

Bài viết dưới đây mình chia sẻ đến các bạn “LIST 70 đề tài khóa luận, luận văn tốt nghiệp ngành Luật Đất đai, Môi trường“. Ngành Luật Đất Đai là ngành HOT hiện nay, được các bạn sinh viên lựa chọn theo học ngành này. Các bạn sinh viên đang bước vào giai đoạn viết bài khóa luận tốt nghiệp, đang loay hoay tìm cho bản thân một đề tài khóa luận phù hợp đúng chuyên ngành và dễ làm để đạt điểm tốt trong bài khóa luận cuối khóa này. Và không phải bạn nào cũng tìm được một đề tài khóa luận phù hợp. Biết được những khó khăn đó, nên Văn mẫu tổng hợp những đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật Đất Đai cho các bạn tham khảo và lựa chọn nhé.

DANH SÁCH 70 đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật Đất đai, Môi trường

5 điểm quan trọng nhất trong Luật đất đai - đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật Đất Đai
đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật Đất Đai
 1. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật Đất Đai: Thực tiễn công nhận và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đang sử dụng đất.
 2. Thu hồi đất và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
 3. Đấu giá QSDĐ tại địa phương.
 4. Thực trạng quản lý và sử dụng đất trong khu công nghiệp ở địa phương.
 5. Giao khoán đất theo quy định của pháp luật ở địa phương.
 6. Việc áp dụng giá đất trong quản lý đất đai tại địa phương.
 7. “Quy hoạch treo” – Thực trạng và hướng giải quyết.
 8. Thực trạng khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất “Quy hoạch treo” -và hướng giải quyết
 9. Quản lý Nhà nước về đất đai trong thị trường bất động sản.
 10. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất của người sử dụng đất.
 11. Thực trạng pháp luật về thuế SDĐ và hướng hoàn thiện.
 12. Thực trạng pháp luật về thuế chuyển QSDĐ, thuế thu nhập từ việc chuyển QSDĐ và hướng hoàn thiện.
 13. Thực trạng khó khăn của việc thu hồi đất đối với Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm
 14. Những vấn đề pháp lý về việc cho thuê đất của Nhà nước.
 15. Quyền cho thuê QSDĐ của chủ thể sử dụng đất.
 16. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đường lối giải quyết các tranh chấp liên quan đến QSDĐ.
 17. Thực trạng Pháp luật về xử lý hành vi VPPL đất đai và hướng hoàn thiện.
 18. Quyền giao dịch QSDĐ của tổ chức, cá nhân nước ngoài SDĐ tại Việt Nam.
 19. Những vấn đề pháp lý đối với người nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, sử dụng đất ở tại Việt nam.
 20. Chính sách tài chính trong quản lý Nhà nước về đất đai.
 21. Pháp luật đất đai trong việc xây dựng và phát triển thị trường bất động sản ở Việt nam.
 22. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về kê biên, đấu giá QSDĐ để đảm bảo thi hành án.
 23. Những vấn đề pháp lý về thu hồi đất trong Luật đất đai 2013.
 24. Thi hành bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp đối với người thư ba
 25. Vấn đề thẩm quyền và thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trong Luật
 26. đất đai 2013.
 27. Chế độ pháp lý đối với đất sử dụng cho khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 28. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật Đất Đai: Những vấn đề lý luận và pháp lý về quyền lựa chọn hình thức sử dụng đất của người SDĐ trong Luật đất đai 2013.
 29. Chế độ pháp lý đối đất được Nhà nước giao không thu tiền SDĐ trong các tổ chức.
 30. Hoàn thiện pháp luật đất đai đối với tổ chức kinh tế trong nước SDĐ.
 31. Cơ chế định giá đất – thực trạng và hướng hoàn thiện .
 32. Những vấn đề pháp lý về quyền góp vốn liên doanh bằng QSDĐ.
 33. Vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 34. Giao dịch bảo đảm đối với QSDĐ.
 35. Sở hữu đất đai và vấn đề xây dựng thị trường bất động sản ở Việt Nam.
 36. Mối quan hệ giữa hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai và quản lý Nhà nước đối với
 37. tài sản gắn liền với đất.
 38. Thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất.
 39. Giao dịch tài sản gắn liền với đất – Thực trạng pháp luật và hướng hoàn thiện.
 40. Yếu tố tài sản trong mối quan hệ giữa Nhà nước và người sử dụng đất.
 41. Hạn mức giao đất – Những vấn đề pháp lý và thực tiễn.
 42. Thời hạn sử dụng đất theo pháp luật hiện hành và ảnh hưởng của nó đến hoạt động quản lý, sử dụng đất.
 43. Đấu giá QSDĐ trong hoạt động giao cho thuê đất của Nhà nước.
 44. Quyền chuyển nhượng QSDĐ trong thị trường bất động sản.
 45. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật Đất Đai: Chế độ pháp lý đối với đất ở – thực trạng và hướng hoàn thiện.
 46. Quyền tiếp cận đất đai của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 47. Điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất hiện nay – Thực trạng và giải pháp
 48. Pháp luật về kinh doanh dịch vụ vận hành, quản lý nhà chung cư
 49. Sàn giao dịch bất động sản – Quy định của LKDBDS 2014 và thực tiễn áp dụng.
 50. Thủ tục chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai – Bất cập và hướng hoàn thiện.
 51. Dịch vụ môi giới bất động sản – Lý luận và thực tiến
 52. Pháp luật về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
 53. Pháp luật về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
 54. Thực trạng đăng ký thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai.
 55. Thực trạng huy động vốn theo hình thức bán nhà hình thành trong tương lai của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
 56. Thực trạng giải quyết khiếu kiện hành chính về đất đai tại tòa án nhân dân ở địa phương/ nơi làm việc.
 57. Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương/ nơi làm việc.Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế sử dụng đất.
 58. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
 59. Thủ tục giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 60. Thực trạng cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.
 61. Thực trạng xử phạt vi phạm hành chính về đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.
 62. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
 63. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 64. Thực trạng công tác quản lý đất đai của UBND cấp xã tại địa phương/ nơi làm việc
 65. Thực trạng hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương.
 66. Giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân địa phương/ nơi làm việc.
 67. Thực trạng giao, cho thuê đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 68. Vấn đề thu tiền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật đất đai.
 69. Thực tiễn đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 70. Những tồn tại, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.
Đọc thêm  Top 82 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Kết đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật Đất đai

Một số vấn đề bất cập trong các quy định của pháp luật về đất đai | Wiki khám phá

Trên là một số đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật Đất Đai văn mẫu sưu tập cho bạn tham khảo. Chúc bạn có một kì tốt nghiệp thật thành công

Scroll to Top