26 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Thương Mại – ĐH Huế

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Thương Mại là việc khiến cho sinh viên đau đầu khi lựa chọn một đề tài thích hợp. Bởi vì, nếu các bạn chọn phải một đề tài mới lạ, khó hoặc không đúng lĩnh vực nghiện cứu thì bài viết bị hạn hẹp tài liệu tham khảo, khó nghiên cứu.

Ở bài viết này, Văn mẫu đã chọn lọc ra 26 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Thương Mại – ĐH Huế. Tin rằng, với 26 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Thương Mại này sẽ có thêm lựa chọn cho các bạn sinh viên trường đại học Huế và các bạn sinh viên trường khác đang viết khóa luận tốt nghiệp.

Dưới đây là 26 Đề Tài Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Thương Mại, mời các bạn xem qua:

26 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Thương Mại- ĐH Huế

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Thương Mại

  1. Pháp luật về đấu thầu mua sắm công đáp ứng quy định của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)
  2. Pháp luật về hợp đồng lao động qua thực tiễn các doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  3. Pháp luật xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản – Qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế”
  4. Giải quyết tranh chấp phát sinh hợp đồng tín dụng tại tòa án cấp sơ thẩm theo pháp luật Việt Nam
  5. Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo công ước Viên 1980 – Thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
  6. Pháp luật xử lý vi phạm về đất di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh – Qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên – Huế
  7. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên 1980 – Qua thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
  8. Pháp luật về mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp – Thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
  9. Quyền của người khuyết tật theo pháp luật lao động Việt Nam
  10. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bất động sản – Qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
  11. Thực tiễn thực hiện pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư tại các dự án kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
  12. Xử lý vi phạm đối với hành vi gian lận thương mại trong hoạt động nhập khẩu phụ tùng ô tô
  13. Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp bằng tòa án tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  14. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với cá doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  15. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh theo pháp luật cạnh tranh
  16. Đại diện trong quan hệ hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam
  17. Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản theo pháp luật Việt Nam
  18. Bảo vệ người lao động cho thuê lại theo pháp luật Việt Nam
  19. Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động tại tòa án nhân dân – Qua thực tiễn ở thành phố Đà Nẵng
  20. Pháp luật Việt Nam về người đại diện trong doanh nghiệp
  21. Pháp luật về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
  22. Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể
  23. Pháp luật Việt Nam về hợp đồng đại lý thương mại
  24. An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động chưa thành niên theo pháp luật Việt Nam
  25. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam
Đọc thêm  Hướng dẫn cách trình bày luận văn đại học chi tiết

Dưới đây là một đề cương mẫu viết khóa luận tốt nghiệp ngành Luật Thương Mại với đề tài: “Giải Quyết Các Tranh Chấp Hợp Đồng Kinh Doanh Bất Động Sản Tại Tòa Án’ mà Luận Văn Luật chia sẻ đến các bạn. Bài viết mang tính tham khảo, các bạn dựa theo yêu cầu bên trường để điều chỉnh sao cho hợp lí.

Đề cương mẫu khóa luận tốt nghiệp luật thương mại: Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Kinh Doanh Bất Động Sản

26 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Thương Mại - ĐH Huế 1

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5.Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

7. Giả thuyết nghiên cứu

Kết cấu của luận văn

Chương 1. Một Số Vấn Đề Lý Luận Của Pháp Luật Về Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Kinh Doanh Bất Động Sản Tại Tòa Án

1.1. Khái niệm hợp đồng kinh doanh bất động sản và tranh chấp hợp đồng kinh doanh bất động sản

1.1.1. Khái niệm của hợp đồng kinh doanh bất động sản

1.1.2. Khái niệm và các loại tranh chấp hợp đồng kinh doanh bất động sản

1.2. Giải quyết tranh chấp Hợp đồng kinh doanh bất động sản bằng Tòa án

1.3. Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Tòa án

Đọc thêm  10 bài luận văn tốt nghiệp công nghệ thông tin hay không thể bỏ qua

Kết luận chương 1

Chương 2. Thực Trạng Pháp Luật Về Giải Quyết Các Tranh Chấp Hợp Đồng Kinh Doanh Bất Động Sản Tại Tòa Án

2.1. Quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh bất động sản

2.1.1. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Tòa án

2.1.2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng phát sinh từ Hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Tòa án

2.1.3. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Tòa án

2.2. Thực tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Tòa án

2.2.1. Tình hình tranh chấp hợp đồng kinh doanh bất động sản được giải quyết tại Tòa án

2.2.2. Đánh giá về thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng phát sinh từ hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Tòa án

2.2.3. Vướng mắc, bất cập của pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Tòa án

Kết luận chương 2

Chương 3. Định Hướng Và Các Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Và Áp Dụng Pháp Luật Về Giải Quyết Các Tranh Chấp Hợp Đồng Kinh Doanh Bất Động Sản Tại Tòa Án

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh bất động sản

3.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật

Đọc thêm  Mẫu thuyết minh Luận văn Thạc sĩ - Cấu trúc thuyết minh luận văn chuẩn

3.3. Các giải pháp về áp dụng pháp luật

Kết luận chương 3

KẾT LUẬN

Với các mẫu Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Thương Mại nêu trên, văn mẫu hy vọng bạn sẽ có 1 kỳ tốt nghiệp thật thành công

Scroll to Top