TÌM HIỂU NGÀNH đề tài luận văn KẾ TOÁN LÀ GÌ?

Những đề tài luận văn kế toán mới nhất và đạt điểm số cao

Việc lựa chọn đề tài luận văn cũng là một vấn đề tương đối khó đối với các bạn sinh viên kế toán ra trường, vì thế nếu muốn có một đề tài luận văn kế toán tốt đạt điểm cao các bạn cần có sự lựa chọn và nghiên cứu một cách nghiêm túc đề tài luận văn kế toán

Sinh viên kế toán nên hiểu tổng quát về đề tài luận văn ngành kế toán

TÌM HIỂU NGÀNH đề tài luận văn KẾ TOÁN LÀ GÌ?

Sinh viên theo học ngành kế toán sẽ có một bài luận văn vào năm cuối. Luận văn tốt nghiệp kế toán là văn bản nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học về một chủ đề nào đó có liên quan tới lĩnh vực kế toán. Đây được xem là bài đánh giá năng lực của sinh viên trong suốt thời gian học và là điều kiện để tốt nghiệp ra trường.

Luận văn tốt nghiệp kế toán mang tính chất nghiên cứu lý thuyết nhiều hơn. Chủ yếu là phần lý thuyết đã được học và đào tạo tại trường đại học.

Sinh viên kế toán nên hiểu Tại sao chọn đề tài luận văn kế toán lại quan trọng ?

Trong những năm qua, các đề tài trong lĩnh vực kế toán thường chỉ hạn chế và tập trung vào một số khía cạnh như: kế toán giá thành, kế toán quản trị giá thành, tổ chức công tác kế toán, kế toán hàng tồn kho, kế toán công nợ, tài sản cố định… Phần lớn các luận văn đều đi vào khái quát tình hình kế toán, tổ chức kế toán ở các đơn vị và từ đó có những nhận xét về ưu điểm và mặt hạn chế từ đó đưa ra các ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện hơn. Tuy nhiên những ý kiến này thường cũng là sơ sài và rất ít những ý tưởng mới. Điều này cũng ko thể trách các bạn sinh viên của chúng ta được vì điều kiện thực tập cũng như tiếp xúc thực tế còn rất ít.

Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính

Một bài luận văn kế toán thu hút được sự chú ý và gây ấn tượng cho người đọc phải là một bài luận có đề tài hay. Đề tài hay là đề tài phù hợp với hoàn cảnh thực tế, có sự cần thiết và cấp bách ở trong đó.

Luận văn tốt nghiệp kế toán có được điểm cao hay không không chỉ dựa vào bố cục đúng và đủ mà còn dựa vào những sự khác biệt, độc đáo nổi trội hơn so với những luận văn khác. Sự khác biệt nằm ở chỗ đề tài đó đã đi sâu vào những khía cạnh nào nóng bỏng và mới lạ.

Lựa chọn một đề tài luận văn tốt nghiệp kế toán phù hợp cần căn cứ trên năng lực, sự hiểu biết của bản thân. Đề tài luận văn tốt nghiệp ngành kế toán không nhất thiết phải là một đề tài khó, một câu hỏi chưa thể giải quyết.

Cách giúp sinh viên kế toán lựa chọn đề tài luận văn kế toán đạt điểm cao nhất

Thứ nhất: Lựa chọn luận văn kế toán phù hợp với nơi thực tập

Đọc thêm  Cách Trình Bày Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Chuyên Nghiệp

Để đề tài luận văn đạt điểm cao thì việc tìm công ty thực tập là yếu tố vô cùng quan trọng của các bạn sinh viên kế toán. Công ty thực tập tốt sẽ tạo điều kiện tối ưu cho bạn trong quá trình làm báo cáo thực tập hay luận văn tốt nghiệp.

Khi lựa chọn công ty thực tập, bạn cần chú ý đến các yêu cầu sau:

+ Lĩnh vực hoạt động phải liên quan đến đề tài báo cáo thực tập kế toán của bạn. Mỗi công ty sẽ có những luận văn kế toán phù hợp để viết báo cáo thực tập. Ví dụ công ty sản xuất thì đề tài chính là tính chi phí giá thành sản xuất bởi đặc thù của công ty sản xuất là tính giá thành.

+ Công ty kinh doanh các mặt hàng phổ biến sẽ có nhiều tài liệu nghiên cứu hơn, đặc biệt là các công ty thương mại.

+ Quy mô của công ty phải đủ lớn để thực hiện khảo sát và tìm hiểu về bộ máy kế toán đang hoạt động.

Thứ 2: Lựa chọn đề tài luận văn dựa vào chứng từ thu thập được

Chứng từ kế toán là một phần quan trọng. Bởi nó sẽ làm cho bài luận văn kế toán của bạn sinh động và mang tính thực tế cao nhất. Tuy nhiên, các bạn sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm việc. Thêm vào đó, chứng từ kế toán là tài liệu bảo mật tại mỗi công ty nên việc có được là điều cực kỳ khó. Chính vì thế, sau khi lựa chọn công ty, bạn nên thu thập tất cả các tài liệu có được để làm căn cứ lựa chọn đề tài phù hợp cho mình.

Ví dụ, nếu bạn thu thập được khá đầy đủ hóa đơn mua hàng, thu chi tiền, sổ cái, nhật ký chung… thì bạn nên lựa chọn đề tài mua bán hàng để dễ đạt được điểm số cao nhất.

Thứ 3: Lựa chọn đề tài kế toán phù hợp với sự am hiểu kế toán của bạn vào từng lĩnh vực

Như các bạn đã biết, kế toán là một lĩnh vực rất mênh mông và bao la. Bởi vậy, tùy từng mỗi bạn sẽ có những nghiên cứu, quan tâm, yêu thích những lĩnh vực khác nhau như: kế toán doanh thu bán hàng, kế toán tiền lương… Giật điểm cao khi viết về chính những điểm mạnh của mình.

Những đề tài luận văn kế toán hay và đạt điểm cao nhất

Dưới đây vanmau.com sẽ gợi ý một số đề tài luận văn kế toán mới nhất và hay nhất để các bạn cùng tham khảo nhé.

A. Kế toán – phân tích

1, Đề tài luận văn kế toán: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp và việc vận dụng máy vi tính trong hình thành và xử lý thông tin kế toán

2, Thông tin kế toán hữu ích và việc tổ chức công tác kế toán để hình thành và xử lý các thông tin kế toán

3, Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính với việc hình thành hệ thống thông tin này trong các doanh nghiệp Việt Nam

4, Bàn về các chuẩn mực kế toán quốc tế và hệ thống kế toán tài chính của Việt Nam

5, Chuẩn mực kế toán quốc tế về TSCĐ và việc hoàn thiện hạch toán TSCĐ ở Việt Nam

Đọc thêm  khái niệm luận văn, khóa luận, báo cáo, tiểu luận và 10 thuật ngữ liên quan

6, Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ và ảnh hưởng của nó tới việc xác định lãi thuần của Doanh nghiệp.

7, Các phương pháp xác định giá trị nguyên vật liệu xuất dùng và ảnh hưởng của nó tới chi phí sản xuất, giá vốn hàng bán và lãi trong kỳ của Doanh nghiệp

8, Hoàn thiện hạch toán NVL trong các Doanh nghiệp sản xuất

9, Hạch toán tiền lương với việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động tiền lương trong các Doanh nghiệp

10, Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp sản xuất

11, Một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm trong Doanh nghiệp

12, Đề tài luận văn kế toán: Các phương pháp xác định kết quả KINH DOANH trong Doanh nghiệp và hoàn thiện hạch toán kết quả KINH DOANH của Doanh nghiệp

13, Thuế giá trị gia tăng và các giải pháp hoàn thiện hạch toán thuế giá trị gia tăng

14, Vai trò của việc lập các khoản dự phòng và việc hoàn thiện hạch toán các khoản lập dự phòng ở Việt Nam

15, Đề Tài Luận Văn Kế Toán: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá trong các đơn vị KINH DOANH thương mại

16, Chuẩn mực kế toán quốc tế về chênh lệch tỷ giá và việc hoàn thiện hạch toán chênh lệch tỷ giá ở Việt Nam

17, Hệ thống báo cáo TÀI CHÍNH với việc phân tích tình hình TÀI CHÍNH Doanh nghiệp

18, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ với việc phân tích các luồng tiền của Doanh nghiệp

19, Bàn về các phương pháp phân loại chi phí của kế toán quản trị trong việc ra quyết định KINH DOANH

20, Đề tài luận văn kế toán: Bàn về chi phí kiểm soát được và không kiểm soát được với việc phân tích báo cáo bộ phận trong Doanh nghiệp

21, Phân tích mối quan hệ giữa chi phí -khối lượng-lợi nhuận trong việc ra quyết định KINH DOANH và các giải pháp thực thi trong Doanh nghiệp ở Việt Nam

22, Xây dựng mô hình kế toán quản trị trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam

23, Hoàn thiện hệ thống báp cáo TÀI CHÍNH kế toán và việc phân tích tình hình TÀI CHÍNH Doanh nghiệp

24, Hoàn thiện hệ thống công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu trong các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

25, Hoàn thiện hạch toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị xây lắp XDCB

26, Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả trong các đơn vị KD khách sạn, dịch vụ du lịch

27, Đề Tài Luận Văn Kế Toán: Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán và việc phân tích khả năng thanh toán của DN

28, Vốn lưu động và việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động

29, Phân tích các thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn

30, Vai trò của dự toán SX KD ngắn hạn, phương pháp lập và điều kiện thực hiện trong các DN ở Việt Nam

B. Kiểm toán

Kiểm toán nội bộ là gì và những nguyên tắc trở thành kiểm toán

1, Bản chất, chức năng kiểm toán và việc hình thành các mục tiêu kiểm toán

Đọc thêm  Hướng dẫn cách viết lời cảm ơn luận văn thạc sĩ

2, Lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán gắn với yêu cầu quản lý

3, Tính độc lập của kiểm toán viên( Những luận cứ và sự thể hiện trong Chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp) và những vấn đề về tính độc lập của kiểm toán viên trong kiểm toán hiện đại

4, Bằng chứng kiểm toán và các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

5, Tinh trọng yếu trong kiểm toán và việc vận dụng Chuẩn mực kiểm toán vào thực tiễn kiểm toán tại các công ty kiểm toán

6. Gian lận và sai sót với vấn đề trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc phát hiện gian lận và sai sót

7, Sự khác biệt về kỳ vọng(expectation gap) trong kiểm toán gắn với việc xây dựng các chính sách và quy định trong kiểm toán

8, Rủi ro kiểm toán với vấn đề thiết kế các mô hình đánh giá rủi ro kiểm toán

9, Hồ sơ( tài liệu) kiểm toán và việc tổ chức, xây dựng hồ sơ kiểm toán tại các tổ chức kiểm toán

10, Đề tài luận văn kế toán: Hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính

11, Đề Tài Luận Văn Kế Toán: Chọn mẫu kiểm toán và các thủ tục chọn lựa khác

12, Lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán ( việc vận dụng chuẩn mực kiểm toán trong tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính)

13, Các thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính(giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán , thực hiện kế hoạch kiểm toán và kết thúc kiểm toán )

14, Các thử nghiệm áp dụng trong thực hiện kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

15, Các thủ tục khi kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính

16, Các loại hình báo cáo kiểm toán được kiểm toán viên và công ty kiểm toán phát hành khi kết thúc kiểm toán báo cáo tài chính

17, Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các đơn vị và tổ chức (gắn với mô hình những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ trong thực tiễn Việt Nam)…

18, Tổ chức bộ máy kiểm toán nhà nước (gắn với mô hình và kinh nghiệm các nước trên thế giới…)

19, Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập( gắn với mô hình, quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp..)

20, Chuẩn mực kiểm toán và những vấn đề cơ bản về xây dựng chuẩn mực kiểm toán .

Một đề tài luận văn tốt nghiệp ngành kế toán phù hợp chắc chắn sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được số điểm như mong đợi. Hi vọng bài viết của VĂN MẪU sẽ bổ sung thêm một số tài liệu giúp ích cho các bạn sinh viên kế toán. Chúc các bạn sinh viên kế toán sẽ luôn đạt điểm số cao nhất cho đề tài luận văn kế toán của mình và sớm ngày thành công trong sự nghiệp kế toán mình theo đuổi.

Scroll to Top