Kho 75 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Kèm Mẫu Tải Miễn Phí

7499 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật [ Đại học Thạc Sĩ]

Chào các bạn sinh viên ngành Luật! Trong bài viết này có khá nhiều đề tài luận văn thạc sĩ ngành Luật, Văn mẫu thu thập từ tất cả các đề tài luận văn thạc sĩ ngành Luật từ nhiều trường Đại học, để các bạn có thể thỏa thích chọn lọc được đề tài làm luận văn Luật học phù hợp với các bạn khi viết luận văn ngành luật,

Một Số Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

Kho 75 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Kèm Mẫu Tải Miễn Phí

 • Pháp luật về tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng
 • Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế – Thực tiễn áp dụng ở Việt Nam
 • Thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng
 • Giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước theo Luật Thương Mại 2005
 • Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
 • Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản – Thực tiễn tại Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Pháp luật về thu hồi đất, phục vụ phát triển khu kinh tế – Từ thực tiễn một số khu công nghiệp, khu kinh tế ở miền Trung
 • Hòa giải các vụ án kinh doanh, thương mại trong giai đoạn xét xử sơ thẩm
 • Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hàng hóa xuất khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Pháp luật Việt Nam về hợp đồng nhượng quyền thương mại.
 • Pháp luật về khu kinh tế – Từ thực tiễn tại khu vực miền Trung
 • Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật Việt Nam
 • Thực thi quyền sở hữu công nghiệp trong Hiệp định TRIPS
 • Giải pháp khắc phục những rào cản về sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam khi tham gia hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương
 • Pháp luật về hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Pháp luật hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
 • Các điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Cơ quan thực thi pháp luật về cạnh tranh ở Việt Nam
 • Pháp luật khu công nghiệp – Thực trạng tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ internet và thông tin di động tại Việt Nam
 • Pháp luật về quản lý sử dụng vốn tại các Doanh nghiệp Nhà nước
 • Áp dụng pháp luật về lãi suất trong hợp đồng tín dụng ở Việt Nam
 • Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Luật Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
 • Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản qua thực tiễn trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam
 • Kiểm soát hành vi của doanh nghiệp lạm dụng vị trí độc quyền theo pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay
 • Pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thế chấp quyền sử dụng đất
 • Xác định biên độ phá giá thông qua phương pháp quy về không trong khuôn khổ WTO
 • Pháp luật về giải quyết việc làm – Thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
 • Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng
 • Những vấn đề pháp lý trong hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp Việt Nam
 • Tự do thỏa thuận trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Tuân thủ pháp luật thuế nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 • Pháp luật hợp đồng thương mại điện tử ở Việt Nam
 • Pháp luật về tuyển dụng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay – Từ thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
 • Giải pháp khắc phục những rào cản về sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam khi tham gia Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
 • Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ 2005
 • Quy định về trợ cấp của WTO và pháp luật về ưu đãi đầu tư của Việt Nam
 • Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức Tòa án -Từ thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam
 • Pháp luật về bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 • Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất vì mục đích kinh tế – Từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị
 • Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng – Thực tiễn thi hành tại tỉnh Quảng Trị
 • Thực thi pháp luật bảo vệ môi trường tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Sắp xếp, đăng ký lại và phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 • Thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm các vụ án kinh doanh, thương mại theo pháp luật Việt Nam
 • Pháp luật Việt Nam về kinh doanh công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực an ninh trật tự
 • Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Luật Pháp luật về xử lý vi phạm trong hoạt động ngân hàng
 • Pháp luật về kinh doanh quyền sử dụng đất ở trong thị trường bất động sản ở Việt Nam
 • Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp dân sự theo pháp luật Việt Nam
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng – Từ thực tiễn tại Tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại
 • Hành vi hạn chế cạnh tranh trong pháp luật Việt Nam
 • Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa thiên Huế
 • Chế tài do vi phạm nghĩa vụ trong Hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam
 • Pháp luật về bảo vệ và khai thác giá trị di sản vật thể phục vụ phát triển kinh tế – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Pháp luật về thuế giá trị gia tăng – Thực tiễn áp dụng tại Thừa Thiên Huế
 • Pháp luật về bán đấu giá tài sản – Thực tiễn thực hiện tại Thừa Thiên Huế
 • Xử lý vi phạm trong hoạt động chống buôn lậu trên thị trường nội địa ở tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Pháp luật Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch qua thực tiễn thi hành tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Các biện pháp bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền trong hoạt động nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng
 • Xét xử phúc thẩm các vụ án kinh doanh thương mại theo pháp luật Việt Nam
 • Khắc phục sự khác biệt về những khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ theo Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Quốc tế
 • Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng – Thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại theo Pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp – Thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình
 • Pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
 • Pháp luật về cho thuê đất – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Hoàn thiện khung pháp lý của Việt Nam về hàng rào phi thuế quan bảo hộ hoạt động sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu Hiệp định TPP
 • Pháp luật về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa Nhập khẩu -Thực tiễn áp dụng tại thành phố Đà Nẵng
 • Pháp luật về sáp nhập tổ chức tín dụng ở Việt Nam.
 • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng
 • Thực thi các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ qua biên giới – Thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
 • Thực hiện pháp luật về ưu đãi Thuế đối với hàng hóa là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Thực tiễn tại Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Quảng Trị
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng kinh doanh Bảo hiểm theo Pháp luật Việt Nam
 • Đề Tài Luận Văn Ngành Luật Xây dựng cơ chế thực thi Luật Doanh nghiệp 2014
 • Pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 • Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản
 • Khắc phục những bất cập của Pháp luật Việt Nam về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ
 • Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp
 • Bảo hộ tên thương mại theo pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 • Pháp luật bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Pháp luật về doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam
 • Pháp luật về bảo vệ môi trường biển qua thực tiễn thi hành tại Thừa Thiên Huế
 • Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp – Thực tiễn áp dụng tại Tỉnh Quảng Bình
 • Pháp luật về kiểm soát hành vi gian lận thương mại trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa – Thực tiễn tại tỉnh An Giang
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật: Chế độ pháp lý về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng – Thực tiễn áp dụng tại Tỉnh Quảng trị
 • Pháp luật về xử lý hành vi buôn lậu và gian lận thương mại – Thực trạng và giải pháp
 • Pháp luật về thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế xã hội – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa thiên Huế
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường theo pháp luật Việt Nam
 • Pháp luật về quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Pháp luật về cho thuê nhà ở thương mại
 • Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối
 • Đề Tài Luận Văn Ngành Luật với hàng hóa giả mạo theo pháp luật Việt Nam
 • Bảo vệ cổ đông trong công ty cổ phần theo Pháp luật Việt Nam
 • Pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường
 • Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan
 • Pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Pháp luật về môi giới thương mại
 • Pháp luật về môi giới bất động sản – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Pháp luật xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Hợp đồng quảng cáo theo pháp luật Việt Nam
 • Pháp luật xử lý hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng – Thực tiễn tại tỉnh Quãng Ngãi
 • Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam
 • Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của các khu công nghiệp – Thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam
 • Pháp luật về quản lý tài chính đối với hợp tác xã nông nghiệp – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam – Thực tiễn tại tỉnh Bình Dương
 • Đấu tranh phòng chống các tội phạm về ma túy do người chưa thành niên thực hiện tại TPHCM
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Các tội phạm có tính chất Quốc tế
 • Tội phạm hoá và phi tội phạm hoá – Những biện pháp quan trọng để thực hiện chính sách hình sự
 • Người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam
 • Những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm chứng minh tội phạm trong tố tụng hình sự
 • Hoạt động kiểm sát điều tra án trị an tại TPHCM
 • Biện pháp tạm giam trong tố tụng hình sự
 • Quyết định hình phạt trong những trường hợp đặc biệt và thực tiễn áp dụng tại TPHCM
 • Giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Phạm nhiều tội – Những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định về phạm nhiều tội ở TPHCM
 • Hoàn thiện pháp luật về phá sản doanh nghiệp
 • Những vấn đề pháp lý về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường ở TPHCM
 • Pháp luật về đảm bảo quyền tự do kinh doanh
 • Chế độ pháp lý về doanh nghiệp liên doanh trong Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 • Pháp luật hợp tác xã Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện
 • Đề Tài Luận Văn Tốt nghiệp Ngành Luật Mối tương quan giữa hợp đồng kinh tế – Hợp đồng dân sự – Hợp đồng thương mại.
 • Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai trong điều kiện nền kinh tế thị trường
 • Những vấn đề của pháp luật về doanh nghiệp Nhà nước và giải pháp khắc phục
 • Luật doanh nghiệp – Một hướng phát triển quan trọng trong việc thực hiện nguyên tắc tự do kinh doanh ở Việt Nam
 • Một số vấn đề về địa vị pháp lý của Tổng công ty Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
 • Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài – thực trạng và hướng hoàn thiện
 • Một số vấn đề pháp lý về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp
 • Hình thành hệ thống thanh tra chuyên ngành xây dựng trong các thành phố lớn ở Việt Nam
 • Tài phán kinh tế theo pháp luật Việt Nam
 • Địa vị pháp lý của Thẩm phán trong giai đoạn xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự
 • Giai đoạn xét xử phúc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Giai đoạn xét xử sơ thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam
 • Các tội xâm phạm an ninh hàng không dân dụng quốc tế
 • Các chức năng trong tố tụng hình sự – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật: Thực trạng và các giải pháp phòng ngừa tội phạm vị thành niên tại TPHCM
 • Chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật Việt Nam
 • Bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá theo pháp luật dân sự VN
 • Điều chỉnh pháp lý về hoạt động tài chính của doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 • Những vấn đề pháp lý cơ bản của kinh tế trang trại ở VN
 • Một số vấn đề pháp lý về chống độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam
 • Thực trạng pháp luật quản lý Nhà nước về giá và phương hướng hoàn thiện
 • Chế độ pháp lý về giấy phép kinh doanh ở VN
 • Tăng cường quản lý kinh tế bằng pháp luật theo hướng đảm bảo môi trường kinh doanh từ thực tiễn TPHCM
 • Những vấn đề pháp lý để phát triển thương mại dịch vụ ở Việt Nam
 • Luật doanh nghiệp Việt Nam – Một bước hoàn thiện mới trong pháp luật về công ty ở nước ta
 • Một số vấn đề pháp lý về phát hành chứng khoán tại thị trường giao dịch tập trung ở nước ta hiện nay.
 • Chế độ pháp lý về quyền sở hữu vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước- thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp tại TPHCM
 • Một số vấn đề về địa vị pháp lý của các chủ thể hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 • Một số vấn đề về định hướng phát triển cho Luật thương mại Việt Nam
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Địa vị pháp lý của Công Đoàn Việt Nam
 • Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm và quyết định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam
 • Các tội sản xuất hàng giả và buôn bán hàng giả : thực trạng, nguyên nhân và giải pháp
 • Nạn nhân trong các nguyên nhân và điều kiện phạm tội cụ thể
 • Người làm chứng trong tố tụng hình sự
 • Nạn nhân trong chính sách hình sự Việt Nam
 • Hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự – Thực trạng và giải pháp
 • Các hoạt động điều tra trong Bộ luật tố tụng hình sự VN
 • Giai đoạn điều tra và các hình thức của giai đoạn điều tra
 • Bảo vệ trẻ em và người chưa thành niên bằng pháp luật hình sự – Lý luận và thực tiễn
 • Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc giải quyết tranh chấp về quyền tác giả tại Toà án VN
 • Đề Tài Luận Văn Ngành Luật Hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Pháp luật về đình công và giải quyết đình công
 • Hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại : Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện
 • Những cơ sở lý luận và thực tiễn về chế định bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự
 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về chế độ chuyển quyền sử dụng đất – thực trạng và hướng hoàn thiện
 • Thực tiễn cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước tại TPHCM trong thời gian qua
 • Các biện pháp đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và những vấn đề pháp lý đặt đối với Việt Nam khi thực hiện Hiệp định
 • Cơ chế quản lý nội bộ doanh nghiệp Nhà nước
 • Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, những giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp của Hoa kỳ vào VN.
 • Luật phá sản Việt Nam dưới góc độ so sánh
 • Thực tiễn áp dụng Luật khuyến khích đầu tư trong nước và phương hướng hoàn thiện.
 • Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong điều kiện hội nhập quốc tế
 • vai trò của cơ quan công an trong thi hành án dân sự – Thực trạng và giải pháp
 • Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất
 • Pháp luật về công ty hoá các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam – thực trạng và hướng hoàn thiện
 • Một số vấn đề pháp lý về cổ phần hoá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Gia nhập các tổ chức – liên kết kinh tế toàn cầu và khu vực và vấn đề chủ quyền quốc gia Việt Nam
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật: Các biện pháp đảm bảo hợp đồng tín dụng ngân hàng qua thực tiễn tại TPHCM
 • Quy chế pháp lý của trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM
 • Thuế thu nhập cá nhân – thực trạng, giải pháp
 • Quá trình thực hiện Luật doanh nghiệp và những vấn đề pháp lý đặt ra
 • Vai trò của các quy định phần chung Bộ luật hình sự trong phòng ngừa tội phạm
 • Thực trạng và giải pháp hoàn thiện chế định luật sư trong tố tụng hình sự Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 08 Bộ chính trị về cải cách tư pháp
 • Các biện pháp ngăn chặn : cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lãnh, đặt tiền và tài sản để bảo đảm (các biện pháp ngăn chặn không giam giữ) trong luật tố tụng hình sự Việt Nam
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Các biện pháp ngăn chặn-một số vấn đề lý luận, thực tiễn
 • Nguyên tắc tranh tụng trong Tố tụng hình sự
 • Giới hạn xét xử của Toà án
 • Ranh giới giữa tội phạm và vi phạm pháp luật trong Luật hình sự Việt Nam
 • Thực tiễn áp dụng và định hướng hoản thiện chế định quyền thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành
 • các giải pháp xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
 • Một số khía cạnh pháp lý liên quan đến vấn đề thực thi pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam
 • Hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự Việt Nam
 • Biện pháp cầm cố, thế chấp tài sản trong hoạt động tín dụng
 • Chế độ pháp lý về doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài theo Luật ĐTNN tại VN-thực trạng và hướng hoàn thiện
 • Khung pháp luật cho sự hình thành và phát triển mô hình trang trại gia đình ở Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện
 • Mô hình công ty mẹ- công ty con và vấn đề sắp xếp lại các tổng công ty nhà nước hiện nay.
 • Bảo hộ quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam và Hoa kỳ từ góc nhìn so sánh
 • Pháp luật về trọng tài thương mại ở VN hiện nay
 • Một số vấn đề pháp lý về cạnh tranh không lành mạnh và thực trạng cạnh tranh không lành mạnh tại VN
 • Hướng tới xây dựng khung pháp lý về kiểm soát lạm dụng quyền lực thị trường
 • Tư cách pháp nhân của Doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành – những bất cập và phương hướng hoàn thiện.
 • Một số vấn đề về đầu tư nước ngoài theo hình thức Hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao (hợp đồng BOT)
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, những vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Đề Tài Luận Văn Ngành Luật Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế bằng con đường trọng tài
 • Nghĩa vụ chứng minh của đương sự trong thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
 • Sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với quan hệ bảo lãnh
 • Pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thộ – thực trạng và giải pháp
 • Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 – cở sở pháp lý mới cho việc tổ chức và hoạt động có hiệu quả của trọng tài thương mại ở nước ta
 • Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường trái phiếu tại Việt Nam
 • xây dựng các cơ sở pháp lý bảo đảm quyền tự do cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường tại VN
 • Pháp luật về chống bán phá giá trong ngoại thương một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Những vấn đề pháp lý về việc làm – giải quyết việc làm cho người lao động (Bình Dương)
 • Hoàn thiện nguyên tắc Toà án xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong Luật tố tụng hình sự
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật: Các biện pháp ngăn chặn : bắt giữ, tạm giam trong luật tố tụng hình sự Việt Nam
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật: Vấn đề oan sai và bồi thường thiệt hại do oan, sai trong tố tụng hình sự Việt Nam
 • Chức năng buộc tội và người bị hại
 • Các biện pháp phòng ngừa tội phạm đối với tàu bay của Việtnam Airlines
 • Thi hành án treo tại Thành phố Hồ Chí Minh – một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 • Các tội phạm về tham nhũng và đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vấn đề lợi dụng chức vụ quyền hạn phạm tội trong Luật Hình sự Việt Nam
 • Khách thể của tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam – một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 • Đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế – lý luận và thực tiễn
 • Đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay
 • Giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp dân sự.
 • Chế độ bảo hiểm xã hội trong pháp luật lao động Việt Nam- Thực tiễn áp dụng và hướng hoàn thiện.
 • Thị trường bất động sản trong nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN ở nước ta : Thực trạng và giải pháp.
 • Cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo hộ quyền tác giả tại chế định hợp đồng sử dụng tác phẩm trong Luật dân sự Việt Nam.
Đọc thêm  Tổng hợp 40 mẫu bìa luận văn thạc sĩ đẹp chuyên nghiệp nhất

Ngành luật thi khối nào? || Góc tư vấn tuyển sinh

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Chế định cấp dưỡng trong pháp luật dân sự Việt Nam
 • Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam : thực trạng và giải pháp hoàn thiện.
 • Kỷ luật lao động theo pháp luật lao động Việt Nam
 • Những điểm mới của Luật hợp tác xã năm 2003
 • Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 – cơ sở pháp lý mới cho việc tổ chức và hoạt động có hiệu quả hơn của các DNNN
 • Về mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam
 • Một số giải pháp pháp lý hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực kinh tế tư nhân tại TpHCM
 • Hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế nhằm đảm bảo tính thống nhất trong điều chỉnh các quan hệ hợp đồng
 • xây dựng chính sách và pháp luật về thương mại dịch vụ trong điều kiện gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO
 • Một số vấn đề về hành vi thương mại trong quá trình hoàn thiện pháp luật thương mại Việt Nam
 • Hoàn thiện pháp luật về trị giá tính thuế hàng nhập khẩu trong điều kiện thực thi hiệp định trị giá GATT/WTO
 • Pháp luật về thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.
 • Đề Tài Luận Văn tốt nghiệp Ngành Luật Xây dựng pháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 • Phương hướng hoàn thiện Luật thương mại Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
 • Chế độ pháp lý về phá sản – thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện.
 • Hoàn thiện chế độ pháp lý về công ty cổ phần trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam
 • Vận dụng Pháp luật quốc tế về hợp đồng trong việc hoàn thiện chế định hợp đồng trong pháp luật Việt Nam thời kỳ hội nhập.
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật: Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế với việc thực hiện Hiệp định thương mại Việt – Mỹ và gia nhập WTO.
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam – Qua thực tiễn tại Tp.HCM
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật: Pháp luật hàng hải Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam
 • Những vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng thương mại Quốc tế và thực tiễn triển khai trong hoạt động dầu khí tại Việt Nam
 • Xuất khẩu lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam – thực trạng và phương hướng hoàn thiện.
 • Một vài định hướng hoàn thiện chế định hợp đồng dân sự vô hiệu trong Luật dân sự Việt Nam
 • Quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài của chính quyền địa phương ở nước ta.
 • Vi phạm hành chính và áp dụng trách nhiệm hành chính tại Hải Quan Tp.HCM
 • Chế định Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa, phát triển qua các Hiến pháp Việt Nam
 • Tổ chức chính quyền Sài gòn – Thành phố Hồ Chí Minh : quá trình hình thành, thay đổi và vấn đề đổi mới.
 • Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân Tp.HCM : Lý luận và thực tiễn.
 • Thẩm quyền của TAND theo lãnh thổ, theo loại việc và quyền quyết định của Toà án địa phương trong việc giải quyết các vụ án hành chính
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Chế độ công vụ ở nước ta – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Quản lý nhà nước về di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh – Thực trạng và giải pháp
 • Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn thành phố HCM
 • Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền tỉnh
 • Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của báo chí tại Tp.HCM
 • Đinh lượng và việc xây dựng cấu thành tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam
 • Hoạt động khám nghiệm hiện trường trong tố tụng hình sự Việt Nam (Từ thực tiễn các vụ án tai nạn giao thông đường bộ)
 • Thủ tục xét hỏi tại phiên toàn hình sự sơ thẩm
 • Trách nhiệm hình sự của Pháp nhân
 • Đấu tranh phòng chống tội buôn lậu trên tuyến biên giới tây nam bộ của hải quan
 • Đảm bảo quyền công dân trong giai đoạn điều tra vụ àn hình sự
 • Đảm bảo quyền tự do dân chủ của công dân trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự
 • Thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội – lý luận vả thực tiễn.
 • Pháp luật về tổ chức và hoạt động của qũy đầu tư chứng khoán
 • Pháp luật về ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam
 • Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
 • Đề Tài Luận Văn Ngành Luật Pháp luật về kinh doanh đa cấp
 • Thẩm quyền giải quyết các vụ việc về kinh doanh, thương mại của Toà án Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 • Thực trạng áp dụng pháp luật thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trong giới văn nghệ sĩ
 • Mối quan hệ giữa Toà án và Trọng tài trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Địa vị pháp lý của Toà án trong thủ tục phá sản theo Luật phá sản năm 2004
 • Hoàn thiện chế độ pháp lý về hợp đồng trong bộ luật dân sự sửa đổi
 • Pháp luật về các hình thức sở hữu ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 • Địa vị pháp lý của doanh nghiệp trong Tổng công ty nhà nước theo mô hình công ty mẹ – công ty con
 • Thực hiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh theo Luật cạnh tranh Việt Nam
 • Giao kết hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam
 • Quy chế pháp lý về góp vốn bằng tài sản – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Pháp luật về tập trung kinh tế
 • Chế độ pháp lý về quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp
 • Pháp luật về đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam-Thực trạng và hướng hoàn thiện
 • Pháp luật về bảo hiểm tài sản – Thực trạng áp dụng và hướng hoàn thiện
 • Giải quyết tranh chấp về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn TP.HCM
 • Pháp luật môi trường Việt Nam trong xu hướng thương mại hoá những vấn đề môi trường
 • Các khía cạnh pháp lý về hoạt động bòi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án – Thực trạng và giải pháp
 • Chế độ pháp lý của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật: Những điểm mới của Bộ Luật tố tụng dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế
 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của toà án (từ thực tiễn Tỉnh Bình Dương)
 • Pháp luật về các biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam
 • Pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại – Thực trạng và hướng hoàn thiện
 • Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại các tổ chức tín dụng : Thực trạng và hướng hoàn thiện
 • Vi phạm hợp đồng được dự đoàn trước – Sự cần thiết phải điều chỉnh trong pháp luật hợp đồng của Việt Nam.
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại -cơ sở cho một phương thức kinh doanh mới ở Việt Nam
 • Pháp luật về hợp đồng đại diện thương mại và thực tiễn áp dụng
 • Pháp luật về hợp đồng lao động vô hiệu – Thực trạng và định hướng hoàn thiện.
 • Cơ chế hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam – Thực tiễn và định hướng hoàn thiện
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Vấn đề pháp lý về tố tụng cạnh tranh
 • Khung pháp lý cho hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam
 • Quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực bưu chính viễn thông
 • Phân cấp quản lý Nhà nước tại Tp.HCM-Thực trạng và giải pháp
 • Khiếu nại hành chính và cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính của công dân – Từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai
 • Đổi mới tổ chức chính quyền phường trong mô hình chính quyền đô thị tại Tp.HCM
 • Các biện pháp trách nhiệm hành chính – Lý luận và thực tiễn
 • Vai trò của chính quyền tỉnh trong việc đảm bảo thi hành Hiến pháp và pháp luật – Qua thực tiễn của tỉnh Vĩnh Long
 • Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Tp.HCM- Thực trạng và giải pháp
 • Dịch vụ hành chính công : Lý luận và thực tiễn
 • Quản lý Nhà nước đối với Luật sư và hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay (thực trạng và giải pháp)
 • Hoạt động giám sát của Quốc Hội đối với việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
 • Hiến pháp trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam
 • Phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước theo Hiến pháp Việt Nam hiện hành
 • Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
 • Hoàn thiện các quy định pháp luật về bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức cấp phường, xã tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Thi hànnh án phạt tù có thời hạn – Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án phạt tù có thời hạn ở Việt Nam
 • Định lượng – Các căn cứ đánh giá tính nguy hiểm cho Xã hội của tội phạm
 • Thực hành quyền công tố trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
 • Bảo đảm quyền của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam
 • Mối quan hệ tố tụng giữ Việm kiểm sát và cơ quan điều tra theo pháp luật TTHS VN
 • Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam
Đọc thêm  Bảo vệ luận án tốt nghiệp là gì? Thủ tục bảo vệ luận án hiện nay
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật
 • Đề Tài Luận Văn thạc sĩ Ngành Luật Hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam
 • Đấu tranh phòng chống tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 • Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt nam 1999 – Lý luận và thực tiễn
 • Luật giao dịch điện tử Việt Nam năm 2005 – Cơ sở pháp lý cho hìnn thức giao dịch mới ở nước ta hiện nay
 • Các giải pháp pháp lý đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc phòng ngừa và ứng xử với các vụ kiện bán phá giá từ nước ngoài
 • Pháp luật nhượng quyền thương mại ở Việt Nam thực trạng và định hướng hoàn thiện
 • Pháp luật về kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông
 • Luật doanh nghiệp 2005 – những điểm tiến bộ và hạn chế
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật: Vấn đề chứng cứ và bảo mật trong thương mại điện tử
 • Giải quyết tranh chấp về lãi suất cho vay trong hợp đồng tín dụng của các tổ chức tín dụng tại Toà án
 • Luật doanh nghiệp Việt Nam trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế
 • Cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm toán độc lập trong xu thế hội nhập kinh tế và quốc tế
 • Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động qua thực tiễn của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố HCM
 • Những vấn đề lý luận về HĐ vận chuyển hàng hoá theo vận đơn đường biển và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
 • Nguyên tắc công bằng trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân
 • Luật phá sản 2004 – Cơ sở pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ
 • Luật doanh nghiệp – Cơ sở pháp lý đảm bảo quyền tự do kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
 • Chế độ pháp lý về vốn đầu tư xây dựng nhà ở để bán họ8c cho thuê tại Việt Nam
 • Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO
 • Công ty hợp danh theo luật doanh nghiệp 2005
 • Đề Tài Luận Văn tốt nghiệp Ngành Luật Thực hiện pháp luật cạnh tranh không lành mạnh theo Luật cạnh tranh Việt Nam
 • Pháp luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
 • Pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thực tiễn áp dụng tại Toà án
 • Hiệu lực của quyết định trọng tài đối với vấn đề thi hành trong pháp luật và thực tiễn
 • Đình công và thực tiễn áp dụng pháp luật giải quyết đình công tại Tp.HCM
 • Nâng cao hiệu quả thực thi quyền liên quan đến quyền tác giả tại Việt Nam
 • Những vấn đề pháp lý về chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua thực tiễn tỉnh Bình Dương và hướng hoàn thiện
 • Thủ tục giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại toà án
 • Pháp luật về xử lý kỷ luật sa thải qua thực tiễn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 • Chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động quảng cáo
 • Chuyển giá – lý luận, thực tiễn và pháp luật về kiểm soát chuyển giá ở Việt Nam
 • Liên đoàn lao động Tp. Hồ Chí Minh với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động
 • Lịch sử ra đời và phát triển của Hiến pháp Hoa Kỳ
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch
 • Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp huyện từ thực tiễn của tỉnh Quảng Nam
 • Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Hoàn thiện cơ chế pháp lý đảm bảo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay.
 • Đào tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã và việc sử dụng sau đào tạo nguồn tại TP. Hồ Chí Minh
 • Hoạt động xét xử hành chính ở Việt Nam: thực trang và giải pháp hoàn thiện
 • Quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước
 • Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã trong giai đoạn hiện nay (từ thực tiễn tỉnh Bình Dương)
 • Tiền lệ pháp – Lý luận và thực tiễn
 • Tổ chức tự quản địa phương
 • Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp với hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của địa phương (từ thực tiễn tỉnh Bến Tre)
Đọc thêm  Top 10 mẫu lời cảm ơn hay trong luận văn [ Chọn lọc năm 2021] Cách viết

Ngoài chia sẻ hơn 7000 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Luật thì mình của chia sẻ nhiều đề tài về các lĩnh vực ngành Luật khác, các bạn tham khảo tại đây nhé: văn mẫu

Scroll to Top