LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

10 Luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng hay nhất

Luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng là một bài luận văn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài luận văn này đánh giá chất lượng học tập, nghiên cứu và cung cấp những kiến thức chuyên ngành cụ thể, chi tiết sau quá trình tích lũy. Để thực hiện tốt bài luận văn này, các bạn cần phải có kỹ năng và tìm hiểu, nghiên cứu qua nhiều tài liệu để có một vốn kiến thức tốt và nắm chắc được hình thức trình bày.

Trong bài viết dưới đây, 123doc sẽ tổng hợp và giới thiệu đến các bạn top 10 tài liệu hay, đầy đủ, chi tiết và đúng chuẩn nhất về luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng để các bạn có thể tham khảo.

I. Top 10 luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng hay nhất

1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trong bài viết dưới đây, mời các bạn tìm đọc tài liệu mang tên: “LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI”. Đây là một bài luận văn chuyên ngành có ý nghĩa cao, bài có đề tài đặc sắc và nội dung được tác giả chú trọng đi sâu, trình bày mạch lạc, khoa học. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Download tài liệu

2. Luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng: lập kế hoạch thi công và chi phí cho công trình REE TOWER( kèm file đầy đủ)

Dưới đây là tài liệu mang tên: “Luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng: lập kế hoạch thi công và chi phí cho công trình REE TOWER( kèm file đầy đủ)”. Bài luận văn này được tác giả đầu tư và làm rất cẩn thận, chi tiết với nội dung sâu kỹ và cách trình bày khoa học, kiến thức chuyên ngành đi sâu và cụ thể. Để có thể nắm chắc được kỹ năng làm một bài tiểu luận thạc sĩ, các bạn hãy tham khảo ngay tài liệu dưới đây.

Luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng: lập kế hoạch thi công và chi phí cho công trình REE TOWER( kèm file đầy đủ)
Luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng: lập kế hoạch thi công và chi phí cho công trình REE TOWER( kèm file đầy đủ)

Download tài liệu

3. Đồ án tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải Thiết kế tổ chức thi công chi tiết công trình xây dựng giao thông và lập kế hoạch tác nghiệp

“Đồ án tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải Thiết kế tổ chức thi công chi tiết công trình xây dựng giao thông và lập kế hoạch tác nghiệp” là một bài luận văn được đánh giá cao. Bài luận văn này có nội dung đi từ khái quát đến cụ thể, chuyên sâu giúp cho độc giả dễ dàng nắm bắt được vấn đề và được cung cấp một nguồn kiến thức phong phú trong lĩnh vực này.

Đồ án tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải Thiết kế tổ chức thi công chi tiết công trình xây dựng giao thông và lập kế hoạch tác nghiệp
Đồ án tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải Thiết kế tổ chức thi công chi tiết công trình xây dựng giao thông và lập kế hoạch tác nghiệp

Download tài liệu

4. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

Dưới đây là tài liệu mang tên: “LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG”. Bài luận văn này được tác giả đầu tư và làm rất cẩn thận, chi tiết với nội dung sâu kỹ và cách trình bày khoa học, kiến thức chuyên ngành đi sâu và cụ thể. Để có thể nắm chắc được kỹ năng làm một bài tiểu luận thạc sĩ, các bạn hãy tham khảo ngay tài liệu dưới đây.

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

Download tài liệu

5. Câu hỏi bảo vệ đề tài tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng có đáp án

Dưới đây là tài liệu mang tên: “Câu hỏi bảo vệ đề tài tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng có đáp án”. Bài luận văn này được tác giả đầu tư và làm rất cẩn thận, chi tiết với nội dung sâu kỹ và cách trình bày khoa học, kiến thức chuyên ngành đi sâu và cụ thể. Để có thể nắm chắc được kỹ năng làm một bài tiểu luận thạc sĩ, các bạn hãy tham khảo ngay tài liệu dưới đây.

Đọc thêm  99 đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng nhất định phải đọc
Câu hỏi bảo vệ đề tài tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng có đáp án
Câu hỏi bảo vệ đề tài tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng có đáp án

Download tài liệu

6. Luận văn tốt nghiệp ngành vật liệu xây dựng: thiết kế nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép loại dầm cầu nông thôn để phục vụ cho công trình cầu nông thôn đồng bằng sông cửu long (kèm bản vẽ)

“Luận văn tốt nghiệp ngành vật liệu xây dựng: thiết kế nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép loại dầm cầu nông thôn để phục vụ cho công trình cầu nông thôn đồng bằng sông cửu long (kèm bản vẽ)” là một bài luận văn được đánh giá cao. Bài luận văn này có nội dung đi từ khái quát đến cụ thể, chuyên sâu giúp cho độc giả dễ dàng nắm bắt được vấn đề và được cung cấp một nguồn kiến thức phong phú trong lĩnh vực này.

Luận văn tốt nghiệp ngành vật liệu xây dựng: thiết kế nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép loại dầm cầu nông thôn để phục vụ cho công trình cầu nông thôn đồng bằng sông cửu long (kèm bản vẽ)
Luận văn tốt nghiệp ngành vật liệu xây dựng: thiết kế nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép loại dầm cầu nông thôn để phục vụ cho công trình cầu nông thôn đồng bằng sông cửu long (kèm bản vẽ)

Download tài liệu

7. Luận văn tốt nghiệp ngành vật liệu xây dựng đại học bách khoa: thiết kế polygone di dộng sản xuất dầm super t với chiều dài 40m dùng xây dựng monorail trên không ở kênh nhiêu lộc

Trong bài viết dưới đây, mời các bạn tìm đọc tài liệu mang tên: “Luận văn tốt nghiệp ngành vật liệu xây dựng đại học bách khoa: thiết kế polygone di dộng sản xuất dầm super t với chiều dài 40m dùng xây dựng monorail trên không ở kênh nhiêu lộc”. Đây là một bài luận văn chuyên ngành có ý nghĩa cao, bài có đề tài đặc sắc và nội dung được tác giả chú trọng đi sâu, trình bày mạch lạc, khoa học. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

Luận văn tốt nghiệp ngành vật liệu xây dựng đại học bách khoa: thiết kế polygone di dộng sản xuất dầm super t với chiều dài 40m dùng xây dựng monorail trên không ở kênh nhiêu lộc
Luận văn tốt nghiệp ngành vật liệu xây dựng đại học bách khoa: thiết kế polygone di dộng sản xuất dầm super t với chiều dài 40m dùng xây dựng monorail trên không ở kênh nhiêu lộc

Download tài liệu

8. BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG TẠI đơn vị thi công của Công Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc

Dưới đây là tài liệu mang tên: “BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG TẠI đơn vị thi công của Công Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc”. Bài luận văn này được tác giả đầu tư và làm rất cẩn thận, chi tiết với nội dung sâu kỹ và cách trình bày khoa học, kiến thức chuyên ngành đi sâu và cụ thể. Để có thể nắm chắc được kỹ năng làm một bài tiểu luận thạc sĩ, các bạn hãy tham khảo ngay tài liệu dưới đây.

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG TẠI đơn vị thi công của Công Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG TẠI đơn vị thi công của Công Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc

Download tài liệu

9. Đồ án kinh tế xây dựng

“Đồ án kinh tế xây dựng” là một bài luận văn được đánh giá cao. Bài luận văn này có nội dung đi từ khái quát đến cụ thể, chuyên sâu giúp cho độc giả dễ dàng nắm bắt được vấn đề và được cung cấp một nguồn kiến thức phong phú trong lĩnh vực này.

Đồ án kinh tế xây dựng
Đồ án kinh tế xây dựng

Download tài liệu

10. ĐỒ án tốt NGHIỆP NGÀNH KINH tế xây DỰNG PHẦN 1

Dưới đây là tài liệu mang tên: “ĐỒ án tốt NGHIỆP NGÀNH KINH tế xây DỰNG PHẦN 1”. Bài luận văn này được tác giả đầu tư và làm rất cẩn thận, chi tiết với nội dung sâu kỹ và cách trình bày khoa học, kiến thức chuyên ngành đi sâu và cụ thể. Để có thể nắm chắc được kỹ năng làm một bài tiểu luận thạc sĩ, các bạn hãy tham khảo ngay tài liệu dưới đây.

Đọc thêm  Review Top 8 Website Viết Luận Văn Chuyên Nghiệp Nhất
ĐỒ án tốt NGHIỆP NGÀNH KINH tế xây DỰNG PHẦN 1
ĐỒ án tốt NGHIỆP NGÀNH KINH tế xây DỰNG PHẦN 1

Download tài liệu

100+ Tài liệu luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng

III. Một số lưu ý khi viết luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng

Trong phần lưu ý này, chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có một hình thức trình bày luận văn đúng và chuẩn.

1. Luận văn phải được trình bày trên mặt giấy trắng khổ A4.

2. Những nội dung thông tin có trên trang bìa luận văn bao gồm:

 • Tên đề tài
 • Chuyên ngành
 • Mã số
 • Họ và tên học viên
 • Người hướng dẫn khoa học
 • Tháng, năm (thời điểm nộp Luận văn)

3. Định dạng luận văn thạc sĩ chuẩn trong Word (đây là một yếu tố thường bị bỏ qua và dễ khiến các bạn mất điểm trong mắt người đánh giá)

 • Font chữ: Times New Roman
 • Cỡ chữ: 13 (mật độ chữ bình thường, không kéo dãn hay nén chữ)
 • Dãn dòng: đặt ở chế độ 1,5 lines
 • Format lề: trên 3cm, lề dưới 3cm, lề phải 2cm, lề trái 3,5 cm.
 • Đánh số trang: ở giữa (tính từ nội dung chính) phía trên đầu trang giấy
 • Độ dài: đề cương tối thiểu 20 trang, tối đa không quá 30 trang (không kể tài liệu tham khảo).
 • Mục lục: nêu đề mục và trang (sau trang bìa, trước nội dung của đề cương)
 • Hình, bảng, biểu: cần đánh số theo mục. Ví dụ hình 1 của mục 2 thì mô tả là hình 2.1. Nguồn phải trích dẫn rõ ràng sau mỗi hình, bảng, biểu.
 • Bảng chữ viết tắt phải nêu nếu có sử dụng chữ viết tắt trong phần nội dung, cần sắp xếp theo trật tự ABC và phải có giải thích nghĩa nếu dùng chữ nước ngoài.

Ngoài ra, có một số lưu ý về nội dung như sau:

1. Phương pháp các biến số nghiên cứu

Áp dụng cho phương pháp nghiên cứu định lượng hoặc hỗn hợp (phương pháp này dùng rất nhiều trong luận văn) bao gồm: Biến phụ thuộc, biến độc lập, biến điều tiết (nếu có).

2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Trình bày phương pháp và quy trình thu thập dữ liệu, trong đó mô tả rõ cho trường hợp thu thập số liệu thứ cấp, số liệu sơ cấp.

3. Đặc biệt lưu ý phần Tài liệu tham khảo

Đây là phần mà cách bạn bắt buộc phải có. Đồng thời, đây cũng là phần dễ mắc sai lầm nhất. Bạn cần liệt kê danh mục tài liệu tham khảo theo cách trình bày mà APA quy định. Cụ thể:

 • Tài liệu Tiếng Việt

Tài liệu tiếng Việt tên tác giả phải được sắp xếp theo thứ tự ABC tên tác giả. Đối với Luật, Chính sách, văn bản, báo cáo thì dựa vào chữ cái đầu tên nội dung.

 • Tài liệu tiếng nước ngoài (cũng giống với tài liệu tiếng Việt, lưu ý thời gian xuất bản của tài liệu để sắp xếp trước hay sau một tài liệu khác)
 • Tài liệu internet

Mô tả tên tài liệu, ngày tháng năm truy cập, đường dẫn http://……

 • Đặc biệt lưu ý, Wikipedia không phải là tài liệu tham khảo vì thế không cần phải trích dẫn nguồn tài liệu này.

Đọc thêm:

10 Mẫu luận văn thạc sĩ nông nghiệp được đánh giá cao

Tham khảo 10 mẫu luận văn, báo cáo tốt nghiệp kinh tế hay nhất

Đọc thêm  Tổng hợp đề tài luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế đặc sắc nhất

III. Những kinh nghiệm cần có khi thực hiện một bài luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng

1. Kinh nghiệm lựa chọn đề tài luận văn

Việc chọn đề tài và đề cương phải phù hợp với các lĩnh vực và liên quan trực tiếp tới ngành. Những đề tài không nên quá rộng cũng không quá hẹp, cần có nội dung và định hướng cụ thể để áp dụng được một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất những kiến thức đã được học trong ngành vào bài luận văn.

Những đề tài này cần mang tính thiết thực, gắn trực tiếp với lĩnh vực hoạt động. Không nên chọn những đề tài thiên quá nhiều về lý thuyết mà không có những liên hệ thực tế.

3. Kinh nghiệm tìm hiểu, tổng hợp và phân tích tài liệu tham khảo

Để có thể làm tốt một luận văn thì cần có sự linh hoạt chủ động tìm kiếm tài liệu và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Trước hết là nên tham khảo và hỏi ý kiến, xin tài liệu từ thầy cô và các anh chị khóa trên cũng như những người có nhiều kinh nghiệm.

Và đặc biệt, trước và trong khi luận văn cần phải tìm hiểu kiếm nhiều sách vở, tài liệu qua nguồn thông tin ở thư viện, đó sẽ là nguồn cung cấp thông tin và tài liệu chính xác, đa dạng nhất.

Ngoài ra, tìm kiếm những thông tin, tài liệu trên mạng cũng là một nguồn vô cùng đa dạng, phong phú và hữu ích. Tuy nhiên, các bạn cần có sự chọn lọc, nghiên cứu một cách cẩn thận, không nên lấy quá nhiều phần bài làm của người khác mà chỉ là một nguồn tham khảo thêm.

3. Lưu ý về hình thức bài luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng

Hình thức bài luận văn chiếm vai trò khá là quan trọng đối với việc đánh giá bài luận văn và sẽ là phần gây ấn tượng đầu tiên đối với giáo viên chấm đánh giá nên cần có sự chú trọng và cẩn thẩn. Bài luận văn cần trình bày theo thể thức khoa học, form chuẩn, đặc biệt tránh những lỗi sai chính tả. Cần trình bày ngắn gọn, súc tích các mục và tiểu mục trong từng chương, tránh lan man dài dòng.

Ngoài ra, việc đóng thành quyển cũng cần sự chỉn chu, in ấn chuẩn chỉnh, phần phụ lục và những hình ảnh có trong bài luận văn thì cần phải in màu rõ nét. Phần bố cục và màu sắc từ bìa bài luận văn cho đến phần nội dung bên trong cũng cần hài hòa và cân đối.

Trên đây là bài tổng hợp 10 tài liệu về luận văn tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng hay và chi tiết, cụ thể, đầy đủ nhất để các bạn có thể tìm tham khảo. Mong rằng những thông tin hữu ích này sẽ giúp các bạn có thể hoàn thành tốt nhất các bài luận văn của mình để đạt được kết quả cao. Văn mẫu chúc các bạn thành công!

Scroll to Top