Tổng hợp những mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ chuẩn

Tổng hợp những mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ chuẩn

Phần nhận xét luận văn thạc sĩ của giáo viên hướng dẫn sẽ được đặt ở một trang riêng biệt trước phần nội dung chính của luận văn.

Nếu bạn cảm thấy bỡ ngỡ và chưa biết cách trình bày phần nhận xét như thế nào, thì bài viết này chính xác là dành cho bạn.

Luận Văn 1080 sẽ giúp các bạn hiểu rõ cách thực hiện bảng nhận xét luận văn thạc sĩ qua các mẫu được viết sẵn dưới đây.

Bài luận văn thạc sĩ của bạn sẽ gây nhiều thiện cảm hơn cho hội đồng chấm thi nếu như có những đánh giá tốt trong phần nhận xét luận văn thạc sĩ của giáo viên hướng dẫn.

Nếu thiếu phần nhận xét này, luận văn thạc sĩ của bạn sẽ bị trừ điểm vì thiếu mất phần quan trọng và thiết yếu của luận văn. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu cách trình bày phần này sao cho đúng chuẩn và đầy đủ nội dung, nhằm khiến luận văn của mình trở nên hoàn hảo hơn.

Những mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ của giảng viên hướng dẫn được viết sẵn dưới đây sẽ giúp bạn biết cách thực hiện tốt nhất bảng nhận xét cho bài luận văn của mình.

Qua đó bạn sẽ nắm được những tiêu chí đánh giá luận văn của giảng viên. Đây là các tiêu chí quan trọng giúp chấm điểm luận văn của bạn. Đây là chìa khóa vàng giúp bạn dễ dàng đạt điểm cao khi viết luận văn.

Đọc thêm  Hướng Dẫn Cách Viết Tóm Tắt Luận Văn Tốt Nghiệp - Kèm Mẫu Tham Khảo

Xem thêm:

9 Lưu Ý Quan Trọng Khi Làm Slide Luận Văn Thạc Sĩ

Tổng hợp các mẫu bìa luận văn thạc sĩ ấn tượng nhất

Tổng hợp những mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ chuẩn
Tổng hợp những mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ chuẩn

Mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ của người hướng dẫn tiêu biểu

Mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ

– Đề tài:

– Tác giả: (Họ và tên, nơi đào tạo):

– Chuyên ngành:

– Người nhận xét: (Họ và tên, học vị, chức danh)

– Đơn vị: (Khoa, viện, trường)

Nhận xét:

 1. Tổng quan chung
 2. Ưu điểm, nhược điểm của luận văn về nội dung, hình thức:

– Tính cấp thiết của đề tài?

– Nội dung luận văn có phù hợp với đề tài và đáp ứng yêu cầu?

– Kết quả mới, có ý nghĩa khoa học về lý thuyết, ứng dụng?

– Những vấn đề cần bổ sung và sửa chữa?

– ……………..

 1. Kết luận

Tôi đồng ý (không đồng ý) để tác giả ………… được bảo vệ luận văn trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.

Mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đọc thêm  Top các đề tài luận văn kế toán dễ giật được điểm số cao nhất

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN

Học viên:

Đề tài luận văn:

Chuyên ngành: …………………… Mã số: ………………….

Người nhận xét: …………………………………

Cơ quan công tác của người nhận xét: ……………………………………………

NỘI DUNG NHẬN XÉT

 1. PHẦN NHẬN XÉT:
 2. Về tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

……………………………………………………………………………………………………..

 1. Về độ tin cậy và phù hợp của đề tài (trong đó nêu rõ sự không trùng lặp của đề tài, sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung, giữa nội dung với chuyên ngành đào tạo;độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu…)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Ưu điểm và nhược điểm về nội dung, kết cấu và hình thức của luận văn

3.1. Ưu điểm

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2. Hạn chế

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. PHẦN CÂU HỎI (Nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

III. KẾT LUẬN (cần khẳng định mức độ đáp ứng các yêu cầu đối với một luận văn cao học; luận văn có thể đưa ra Hội đồng chấm luận văn hay không)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ 3

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tên đề tài:

Chuyên ngành:

Học viên thực hiện:

Họ và tên, chức danh khoa học, học vị của người phản biện:

NỘI DUNG NHẬN XÉT

 1. Về hình thức của luận văn
 2. Về tính thời sự, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận văn
 3. Về phương pháp nghiên cứu, độ chính xác của các tính toán, độ tin cậy của các số liệu
 4. Về kết quả nghiên cứu và đóng góp của luận văn
 5. Về khả năng ứng dụng và hướng phát triển của đề tài
 6. Về nội dung và khối lượng của luận văn có đáp ứng được yêu cầu của một luận văn thạc sĩ hay không
 7. Ý kiến đồng ý hay không đồng ý cho học viên bảo vệ
Đọc thêm  Tham khảo 10 bài luận văn báo cáo tài chính chi tiết nhất
Tổng hợp những mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ chuẩn

Với những ý kiến và đánh giá như trên, tôi đồng ý để học viên bảo vệ luận văn của mình, và sau bảo vệ tiến hành chỉnh sửa và bổ sung những gì cần thiết.

Qua những mẫu nhận xét luận văn thạc sĩ Văn mẫu vừa được trình bày ở phần bên trên, chắc hẳn bạn đã nắm rõ được những tiêu chí chấm điểm quan trọng của thầy cô.

Scroll to Top