bà huyện thanh quan

Giới thiệu Bà Huyện Thanh Quan

Tiểu Sử Bà Huyện Thanh Quan Bà huyện Thanh Quan không phải là tên tự, tên hiệu hay bút danh. Chính tên là bà Nguyễn Thị Hinh, người phường  Nghi Tàm, huyện Vĩnh Thuận, phía bắc Hồ Tây, nay thuộc quận Tây Hồ, thủ đô Hà Nội. Chưa rõ năm sinh và năm mất. Chồng …

Giới thiệu Bà Huyện Thanh Quan Read More »