Bài ca ngất ngưỡng

Tinh thần tự họa của Nguyễn Công Trứ qua bài ca ngất ngưởng

Dàn ý bài làm Bức chân dung tỉnh thần tự họa của Nguyễn Công Trứ: – Hình ảnh “ông ngất ngưởng” trên hành trình hoạn lộ: + Sáu câu đầu: lời tự thuật về tài năng, danh vị, trách nhiệm của mình: Tự tin, ý thức trách nhiệm trước cuộc đời. Tài năng: khoe các …

Tinh thần tự họa của Nguyễn Công Trứ qua bài ca ngất ngưởng Read More »