nhà thơ Bàn Tài Đoàn

Giới thiệu nhà thơ Bàn Tài Đoàn

Tiểu sử nhà thơ Bàn Tài Đoàn Nhà thơ In Bàn Tài  Đoàn, người dân tộc Dao Tiền, sinh 28.9.1913 có tên thật là  Bàn Tài Tuyên. Bút danh khác : Đoàn. Quê gốc: xóm Xý Kênh, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao: Bằng. Ông là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, …

Giới thiệu nhà thơ Bàn Tài Đoàn Read More »