Bảo kính cảnh giới

Từ triết lí thế sự của Nguyễn Trãi trong câu thơ dưới đây, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của việc chuyên cần học tập

Suy nghĩ về triết lý thế sự của Nguyễn Trãi trong Bảo kính cảnh giới

Kiểu bài: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI Đề: Từ triết lí thế sự của Nguyễn Trãi trong câu thơ dưới đây, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của việc chuyên cần học tập: Nên thợ nên thầy vì có học, No ăn no mặc bởi hay làm. (Bảo kính cảnh giới, …

Suy nghĩ về triết lý thế sự của Nguyễn Trãi trong Bảo kính cảnh giới Read More »

Phân tích nghệ thuật sử dụng từ ngữ trong cảnh ngày hè

Phân tích nghệ thuật sử dụng từ ngữ của Nguyễn Trãi trong Cảnh ngày hè

Đề: Nghệ thuật sử dụng từ ngữ và ý thức tìm tòi, sáng tạo một thể thơ viết bằng tiếng Việt của Nguyễn Trãi trong Cảnh ngày hè Dàn ý – Nghệ thuật sử dụng từ ngữ trong Cảnh ngày hè: + Nguyễn Trãi đã lựa chọn một hệ thống từ ngữ giản dị, tỉnh …

Phân tích nghệ thuật sử dụng từ ngữ của Nguyễn Trãi trong Cảnh ngày hè Read More »

Scroll to Top