Essay Writing Problems Young Adults from Iran Face Dealing with English  Papers | Iran Front Page

Giới thiệu tác giả Bùi Dương Lịch

Tiểu sử Bùi Dương Lịch  Bùi Dương Lịch (1757 – 1827) hiệu Tồn Trai, là nhà văn, nhà thơ, người làng An Toàn, huyện La Sơn, sau đổi là Yên Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông chăm học, nổi tiếng hay chữ, đậu Hương cống từ năm 17 tuổi (1774) dưới triều Lê …

Giới thiệu tác giả Bùi Dương Lịch Read More »