nhà thơ Bùi Giáng

Giới thiệu nhà thơ Bùi Giáng

Tiểu sử nhà thơ Bùi Giáng Nhà thơ Bùi Giáng sinh ngày 17.12.1926. Quê gốc : xã Vĩnh Trinh,  huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, mất ngày  7.10.1908 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh. Ngoài tên thật và bút danh Bùi Giáng, ông còn dùng nhiều bút danh khác như Trung niên …

Giới thiệu nhà thơ Bùi Giáng Read More »