Notebook vs Mechanical Pencil by PROFESSIONALmotion | VideoHive

Giới thiệu tác giả Bùi Hữu Nghĩa

Tiểu sử tác giả Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872) Bùi Hữu Nghĩa, có tên cũ là Quang Nghĩa, vì đậu Giải nguyên khoa thi hương tại trường thi Gia Định (1835), nên thường được gọi là Thủ khoa Nghĩa, hiệu Nghi Chi. Quê gốc : làng Long Tuyền, phủ Vĩnh Định, trấn Vĩnh Thanh (nay là …

Giới thiệu tác giả Bùi Hữu Nghĩa Read More »