nhà văn Bửu Đình

Giới thiệu nhà văn Bửu Đình (1898 – 1931)

  Tiểu sử nhà văn Bửu Đình    Nhà văn Bửu Đình nhà chí sĩ, tên đầy đủ-là Nguyễn Bửu Đình, bút danh Hà Trì, sinh tại Huế, là cháu bốn đời vua Minh Mệnh (1820 – 1840). Bửu Đình học chữ Hán từ nhỏ, sau chuyển sang học Quốc học Huế, hết đệ nhị …

Giới thiệu nhà văn Bửu Đình (1898 – 1931) Read More »