cảnh ngày hè

Cảm nhận của anh/chị về con người Nguyễn Trãi qua bài thơ Cảnh ngày hè

Cảm nhận về con người Nguyễn Trãi qua bài thơ Cảnh ngày hè

Kiểu bài: BIỂU CẢM ĐỂ: Cảm nhận của anh/chị về con người Nguyễn Trãi qua bài thơ Cảnh ngày hè. Dàn ý – Con người Nguyễn Trãi qua bài thơ Cảnh ngày hè: + Một tâm hồn nghệ sĩ say đắm trước vẻ đẹp thiên nhiên, yêu đời, yêu cuộc sống: Cảm nhận thiên nhiên …

Cảm nhận về con người Nguyễn Trãi qua bài thơ Cảnh ngày hè Read More »

Phân tích hình ảnh thiên nhiên trong cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

Phân tích bức tranh thiên nhiên trong cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

Đề: Vẻ đẹp độc đáo của bức tranh thiên nhiên Cảnh ngày hè và tâm hồn gắn bị với thiên nhiên của Nguyễn Trãi. Dàn ý – Về đẹp độc đáo của bức tranh thiên nhiên: + Đường nét, màu sắc, âm thanh, hương thơm và cảnh vật hết sức cụ thể, sinh động, tràn …

Phân tích bức tranh thiên nhiên trong cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi Read More »

Phân tích nghệ thuật sử dụng từ ngữ trong cảnh ngày hè

Phân tích nghệ thuật sử dụng từ ngữ của Nguyễn Trãi trong Cảnh ngày hè

Đề: Nghệ thuật sử dụng từ ngữ và ý thức tìm tòi, sáng tạo một thể thơ viết bằng tiếng Việt của Nguyễn Trãi trong Cảnh ngày hè Dàn ý – Nghệ thuật sử dụng từ ngữ trong Cảnh ngày hè: + Nguyễn Trãi đã lựa chọn một hệ thống từ ngữ giản dị, tỉnh …

Phân tích nghệ thuật sử dụng từ ngữ của Nguyễn Trãi trong Cảnh ngày hè Read More »

Scroll to Top