Nguyễn Đình Chiểu - Chạy Giặc

Cảm nhận về con người Nguyễn Đình Chiểu qua bài thơ Chạy giặc

Dàn ý bài văn – Con người Nguyễn Đình Chiểu qua bài thơ Chạy giặc: yêu nước, thương dân, căm thù giặc sâu sắc: + Đau đớn trước thắm cảnh mà quân cướp nước gây nên cho đồng bào ta. + Thất vọng về sự hèn yếu, bất lực của triều đình. —> Vị tha, …

Cảm nhận về con người Nguyễn Đình Chiểu qua bài thơ Chạy giặc Read More »