Chu Văn

Imperfect Spirituality | Journal and pen black

Giới thiệu nhà văn Chu Văn

Tiểu sử nhà văn Chu Văn Nhà văn Chu Văn sinh ngày 22.12.1922, mất ngày 17.7.1994, có tên khai sinh : Nguyễn Văn Chử. Quê gốc: xã Trực Nội, huyện Thái Ninh, nay là huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cha ông là một thầy đồ nên ông được học chữ nho từ nhỏ. Năm …

Giới thiệu nhà văn Chu Văn Read More »

Nhà văn Chu Văn

Giới thiệu nhà văn Chu Văn

Tiểu sử nhà văn Chu Văn Nhà văn Chu Văn sinh ngày 22.12.1922, mất ngày 17.7.1994, có tên khai sinh : Nguyễn Văn Chử. Quê gốc: xã Trực Nội, huyện Thái Ninh, nay là huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cha ông là một thầy đồ nên ông được học chữ nho từ nhỏ. Năm …

Giới thiệu nhà văn Chu Văn Read More »

Scroll to Top