Nguyễn Du - Truyện Kiều

Con người, cuộc đời Nguyễn Du và tư tưởng – khuynh hướng sáng tác của nhà thơ

Dàn ý về Con người, cuộc đời Nguyễn Du và tư tưởng – khuynh hướng sáng tác: – Thời đại: Nguyễn Du sinh trưởng trong một thời đại bão táp của lịch sử. Tất cả những thay đổi “kinh thiên động địa” của thời đại đã tác động mạnh mẽ tới nhận thức, tình cảm …

Con người, cuộc đời Nguyễn Du và tư tưởng – khuynh hướng sáng tác của nhà thơ Read More »