Cuộc đời Nguyễn Trãi có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp văn học của ông? 

Cuộc đời Nguyễn Trãi có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp văn học của ông ?

Kiểu bài: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC Đề: Cuộc đời Nguyễn Trãi có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp văn học của ông?  Dàn ý – Quê quán: Gốc ở Chí Linh (Hải Dương) – vùng quê có phong cảnh nên thơ, hữu tình. – Gia đình: Cha là Nguyễn Phi Khanh — học trò nghèo. …

Cuộc đời Nguyễn Trãi có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp văn học của ông ? Read More »