Make Money From Home! Keep a Twilight COVID-19 Diary | Middlebury Offices  and Services

 Giới thiệu tác phẩm Đại Nam quốc sử diễn ca

Giới thiệu tác phẩm Đại Nam quốc sử diễn ca             Đại Nam quốc sử diễn ca là tác phẩm diễn ca lịch sử do Lê Ngô Cát soạn dưới thời Tự Đức, Phạm Đình Toái nhuận sắc.  Lê Ngô Cát, chưa rõ năm sinh và  năm mất, Quê gốc …

 Giới thiệu tác phẩm Đại Nam quốc sử diễn ca Read More »