Royalty-Free photo: Notebooks with colourful pencils on a wooden desk |  PickPik

Giới thiệu tác giả Đàm Văn Lễ

Tiểu sử tác giả Đàm Văn Lễ (1452 – 1505) Đàm Văn Lễ, tự Hoằng Kính, hiệu Chân Trai, là quan chức, soạn giả, nhà thơ. Quê gốc : làng Lãm Sơn, huyện Quế Dương, trấn Kinh Bắc, nay là xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thuở nhỏ đã nổi tiếng là …

Giới thiệu tác giả Đàm Văn Lễ Read More »