100+ Pen Pictures | Download Free Images on Unsplash

Giới thiệu tác giả Đặng Đình Tướng

Tiểu sử tác giả Đặng Đình Tướng (1649 – 1735) Đặng Đình Tướng hiệu Trúc Trai và Trúc Ông. Quê gốc : xã Lương Xá, huyện Chương Đức, nay thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Ông đỗ đệ – tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, khoa Canh Tuất, niên hiệu Cảnh Trị thứ …

Giới thiệu tác giả Đặng Đình Tướng Read More »