Journal and pen set for Nasdaq | Pen sets, Pen, Nasdaq

Giới thiệu tác phẩm Đẻ Đất Đẻ Nước

Giới thiệu tác phẩm Đẻ Đất Đẻ Nước  Là thiên sử thi lớn của người Mường, được đọc, ngâm, kể trong dịp diễn xướng nghi lễ cúng mo tiễn đưa linh hồn người chết. Đẻ đất đẻ nước thuộc thể sử thi thần thoại, gắn với lối tư duy thời kỳ thị tộc manh nha …

Giới thiệu tác phẩm Đẻ Đất Đẻ Nước Read More »