Wanderings Classic Vintage Refillable Leather Notebook Journal Perfect for  Writing, Gifts, Fountain Pen Users, Sketching and Professionals (Brown):  Amazon.in: Office Products

Giới thiệu nhà thơ Đinh Nhật Thận

Tiểu sử nhà thơ Đinh Nhật Thận (1814 – 1866)          Nhà thơ Đinh Nhật Thận, tự Tử Úy, hiệu Bạch Mao Am. Quê gốc : làng Thanh Liêu, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông học giỏi, hay chữ, được cả vùng truyền tụng. Ông đậu Tiến sĩ khoa thi Mậu Tuất (1838), dưới …

Giới thiệu nhà thơ Đinh Nhật Thận Read More »