copy space, notebook, wooden, journal, writing, diary, pencil, Notebooks,  colourful, pencils | Pxfuel

Giới thiệu nhà văn Đỗ Đức Thu

Tiểu sử nhà văn Đỗ Đức Thu Nhà văn Đỗ Đức Thu, sinh ngày 28.12.1909, mất ngày 5.3.1979. Quê gốc: làng Mọc, huyện Thanh Trì, nay thuộc quận Thanh Xuân, nội thành Hà Nội. Thuở nhỏ, ông học ở Thái Bình, học trung học ở Hà Nội, rồi bỏ học sau lần bãi khóa để …

Giới thiệu nhà văn Đỗ Đức Thu Read More »