Đỗ Pháp Thuận

Bullet Journal – Jackson Journal

Giới thiệu tác giả Đỗ Pháp Thuận

Tiểu sử tác giả Đỗ Pháp Thuận Đỗ Pháp Thuận, có tên thật là gì, quê quán ở đâu, hiện giờ vẫn chưa biết. Là một nhà sư thuộc thế hệ thứ 10 dòng thiền Nam phương, Đỗ Pháp Thuận sống và hoạt động dưới thời Lê Đại Hành (980 – 1005). Ông là người …

Giới thiệu tác giả Đỗ Pháp Thuận Read More »

Đỗ Pháp Thuận - một tăng sĩ tiêu biểu thời tiền Lê

Giới thiệu ĐỖ PHÁP THUẬN (915 – 990)

Tiểu sử ĐỖ PHÁP THUẬN  Đỗ Pháp Thuận, có tên thật là gì, quê quán ở đâu, hiện giờ vẫn chưa biết. Là một nhà sư thuộc thế hệ thứ 10 dòng thiền Nam phương, Đỗ Pháp Thuận sống và hoạt động dưới thời Lê Đại Hành (980 – 1005). Ông là người học vấn …

Giới thiệu ĐỖ PHÁP THUẬN (915 – 990) Read More »

Scroll to Top