journal and pen - Skybound Coaching & Training

Giới thiệu nhà văn Đoàn Nguyễn Tuấn

Tiểu sử nhà văn Đoàn Nguyễn Tuấn (1750 – ?)  Đoàn Nguyễn Tuấn, có tên hiệu: Hải Ông. Quê gốc : làng Hải An, huyện Quỳnh Côi (nay là huyện Quỳnh Phụ), tỉnh Thái Bình. Ông là con trai Thám hoa Đoàn Nguyễn Thục (1727 – 1785), là rể Tiến sĩ Nhữ Đình Toản và …

Giới thiệu nhà văn Đoàn Nguyễn Tuấn Read More »