moleskine notebook + pen giveaway! - see kate sew

Giới thiệu tác phẩm Hà Thành Thất Thủ Ca

Giới thiệu tác phẩm Hà Thành Thất Thủ Ca Tác phẩm văn học Việt Nam, khuyết danh, gồm 262 câu song thất lục bát, diễn ca lịch sử thành Hà Nội từ khi thất thủ lần thứ nhất (1873) cho đến sau khi thất thủ lần thứ hai (1882). Bài ca này xuất hiện sau …

Giới thiệu tác phẩm Hà Thành Thất Thủ Ca Read More »