Baron Fig Confidant Review — The Pen Addict

Giới thiệu tác giả Hà Thành

Tiểu sử tác giả Hà Thành Hà Thành chính khí ca là bài diễn ca lịch sử không lưu tên tác giả, xuất hiện vào khoảng thời gian sau khi Hà Nội thất thủ lần thứ hai (1882). Tương truyền tác giả bài thơ là Nguyễn Văn Giai, tức Ba Giai, một nhà nho đương …

Giới thiệu tác giả Hà Thành Read More »