Notebook Fountain Pens Pen - Free photo on Pixabay

Giới thiệu tác giả Hịch đánh Tây

Tiểu sử tác giả Hịch đánh Tây Hịch đánh Tây còn gọi là Hịch lãnh Cồ, xuất hiện khoảng năm 1883-1884, trong cuộc khởi nghĩa chống Pháp do Lãnh Cổ khởi xướng và lãnh đạo. Chưa rõ có phải ông là tác giả hay không. Lãnh Cô (? – 13. 6.1889), còn gọi là Quận …

Giới thiệu tác giả Hịch đánh Tây Read More »