How to Write a Novel. 10 Steps to Get Your Novel off the… | by Michelle  Richmond | Medium

Giới thiệu tác giả Hồ Quý Ly

Tiểu sử tác giả Hồ Quý Ly (1336 – 1407) Hồ Quý Ly tự Lý Nguyên, tổ 15 đời ở tỉnh Chiết Giang đến làm quan và nhập cư tại Việt Nam. Quê gốc : hương Bào Đột, đất Diễn Châu, sau dời đến làng Đại Lại, huyện Vĩnh Phúc, lộ Thanh Hoa (nay thuộc …

Giới thiệu tác giả Hồ Quý Ly Read More »