Notebook vs Mechanical Pencil by PROFESSIONALmotion | VideoHive

Giới thiệu nhà thơ Hồ Sĩ Đống

Tiểu sử nhà thơ Hồ Sĩ Đống(1739 – 1785) Nhà thơ Hồ Sĩ Đống, có tên là Đồng, tự Long Phủ, hiệu Dao Đình. Ông thuộc đồng dõi thế gia vọng tộc ở đất Hồng Lam, tổ xa đời Trần là Hồ Tông Thốc, từng đậu Trạng nguyên, quốc lão đại thần. Từ thời Lê …

Giới thiệu nhà thơ Hồ Sĩ Đống Read More »