Hồ Xuân Hương

The Pocket Notebook - Wanderings - Journals and Journeys

Giới thiệu nhà thơ Hồ Xuân Hương

Tiểu sử nhà thơ Hồ Xuân Hương (1772–1822) Nhà thơ Hồ Xuân Hương và tác phẩm của nữ sĩ đang là một nghi án văn học. Có một tác giả họ Hồ hay còn có nhiều nữ sĩ mang tên Hồ Xuân Hương ? Nhà thơ được tôn vinh là “Bà chúa thơ Nôm” xuất …

Giới thiệu nhà thơ Hồ Xuân Hương Read More »

Vẻ đẹp hình ảnh và ngôn ngữ trong Thương vợ - Trần Tế Xương và Tự tình - Hồ Xuân Hương 1

Vẻ đẹp hình ảnh và ngôn ngữ trong Thương vợ – Trần Tế Xương và Tự tình – Hồ Xuân Hương

Dàn ý bài làm Vẻ đẹp của hình ảnh và ngôn ngữ trong các bài thơ Thương vợ – Trần Tế Xương và Tự tình – Hồ Xuân Hương Sơ lược về điểm tương đồng, khác biệt giữa hai bài thơ – Tương đồng: cùng viết về hình tượng người phụ nữ với ngôn ngữ …

Vẻ đẹp hình ảnh và ngôn ngữ trong Thương vợ – Trần Tế Xương và Tự tình – Hồ Xuân Hương Read More »

Scroll to Top