pen-and-notebook - MET Marketing

Giới thiệu tác phẩm Hoàng Lê Nhất thống Chí

Tiểu sử tác phẩm Hoàng Lê Nhất thống Chí Hoàng Lê Nhất thống chí cũng gọi là An Nam nhất thống chí được viết ra để nói lên sự nhất thống sơn hà dưới triều Lê Hiển Tông. Là một cuốn tiểu thuyết lịch sử ký sự gồm 17 chương : Phản chính biên có …

Giới thiệu tác phẩm Hoàng Lê Nhất thống Chí Read More »