moleskine notebook + pen giveaway! - see kate sew

Giới thiệu tác giả Hoàng Sĩ Khải

Tiểu sử tác giả Hoàng Sĩ Khải Hoàng Sĩ Khải, có hiệu Lãn Trai. Quê gốc : làng Lai Xá, huyện Lang Tài, trấn Kinh Bắc, nay thuộc huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Ông sinh khoảng 1510 – 1520, mất khoảng đầu TK XXVI, đậu Tiến sĩ khoa Giáp Thìn (1544), niên hiệu Quảng …

Giới thiệu tác giả Hoàng Sĩ Khải Read More »