Open Journal on a table. by Darren Muir - Stocksy United

Giới thiệu tác giả Hương Hải Thiền Sư

Tiểu sử tác giả Hương Hải Thiền Sư (1628 – 1715) Nhà thơ, nhà biên dịch, trứ tác thiền sư Hương Hải, tục gọi tổ Cầu, chưa rõ tên thật. Ông sinh năm Mậu Thìn, niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) tại xã Bình – An Thượng, phủ Thăng Hoa, Quảng Nam, mất ngày …

Giới thiệu tác giả Hương Hải Thiền Sư Read More »