Make Money From Home! Keep a Twilight COVID-19 Diary | Middlebury Offices  and Services

Giới thiệu Nhà thơ Lê Cảnh Tuân

Tư liệu nhà thơ Lê Cảnh Tuân (? – ? khoảng cuối TK XIV, đầu TK XV) Nhà thơ Lê Cảnh Tuân tên chữ là Tử Mưu, hiệu Tỉnh Tra. Quê gốc : làng Lão Lạt, phủ Thanh Hoa, sau chuyển ra làng Mộ Trạch, huyện Đường An, châu Thượng Hồng (nay: thuộc huyện Bình …

Giới thiệu Nhà thơ Lê Cảnh Tuân Read More »