Lẽ ghét thương

Nguyễn Đình Chiểu

Ảnh hưởng cuộc đời đến sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu

Dàn ý bài văn: Cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp sáng tác của nhà thơ? 1. Quê hương: Nguyễn Đình Chiểu sinh ở quê mẹ Gia Định. Ông gần gũi gắn bó thân thiết với miễn đất này và sống rất gần nhân dân. Nguyễn  Đình Chiểu sống …

Ảnh hưởng cuộc đời đến sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu Read More »

Lục Vân Tiên trích đoạn Lẽ Ghét Thương

Từ Lẽ ghét thương bàn về vai trò,  trách nhiệm của trí thức thời nay

Dàn ý bài làm:  Từ đoạn trích Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên), bàn về vai trò,  trách nhiệm của trí thức thời nay. 1. Vai trò, trách nhiệm của kẻ sĩ thời xưa trong Lẽ ghét thương – Kẻ sĩ trong Lẽ ghét thương: những người tài trí, đức độ, có chí …

Từ Lẽ ghét thương bàn về vai trò,  trách nhiệm của trí thức thời nay Read More »

Lục Vân Tiên

Lẽ ghét – thương trong Lục Vân Tiên và tình yêu trong cuộc sống

Dàn ý bài làm lẽ ghét – thương trong trích đoạn Lẽ ghét thương: Từ quan niệm của ông Quán về lẽ ghét – thương trong đoạn trích cùng tên (trích Truyện Lục Vân Tiên), bàn về tình yêu – ghét trong cuộc sống. Lẽ ghét – thương của ông Quán trong Lẽ ghét thương …

Lẽ ghét – thương trong Lục Vân Tiên và tình yêu trong cuộc sống Read More »

Scroll to Top