copy space, notebook, wooden, journal, writing, diary, pencil, Notebooks,  colourful, pencils | Pxfuel

Giới thiệu nhà thơ, nhà biên khảo Lê Quang Định

Tiểu sử nhà thơ, nhà biên khảo Lê Quang Định (1759 – 1813) Nhà thơ, nhà biên khảo Lê Quang Định, tự Trí Chỉ, hiệu Tấn Trai. Quê gốc : huyện Phú Vinh (cũng gọi là Phú Vang) tỉnh Thừa Thiên. Xuất thân từ gia đình viên chức nhỏ, sớm mồ côi cha, nhà lại …

Giới thiệu nhà thơ, nhà biên khảo Lê Quang Định Read More »