Nhà bác học Lê Quý Ðôn (1726 -1784)

Giới thiệu tác giả Lê Quý Đôn

Tiểu sử tác giả Lê Quý Đôn (1726 – 1784) Lê Quý Đôn, thuở nhỏ tên là Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường. Quê gốc : làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam, nay là xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông là con trai Tiến sĩ khoa …

Giới thiệu tác giả Lê Quý Đôn Read More »