Lục Vân Tiên

Lập trường nhân dân - Nguyễn Đình Chiểu

Lập trường nhân dân của Nguyễn Đình Chiểu

Dàn ý bài văn lập trường nhân dân của Nguyễn Đình Chiểu:  ( thể hiện qua các sáng tác mà anh/chị đã học, đọc thêm )  – Lập trường nhân dân: Với Nguyễn Đình Chiểu, nhân dân là cơ sở, điểm tựa để nhà thơ dựa vào đó mà xây dựng và thể hiện các …

Lập trường nhân dân của Nguyễn Đình Chiểu Read More »

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Hình tượng người nông dân trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu

Dàn ý bài làm: Vẻ đẹp của hình tượng người nông dân trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu 1. Vẻ đẹp của hình tượng người nông dân trong Văn tế nghĩa nghĩa sĩ Cần Giuộc – Trước khi quân giặc đến xâm lược: Họ là những người nông dân nghèo …

Hình tượng người nông dân trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu Read More »

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Đình Chiểu : “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm – Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà “

Trong Dương Từ – Hà Mậu, Nguyễn Đình Chiểu viết:  Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Bằng những sáng tác thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu mà anh/chị đã học, hãy làm sáng tỏ quan niệm trên. Dàn ý bài làm: – Giải thích:  Đạo: là đạo …

Nguyễn Đình Chiểu : “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm – Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà “ Read More »

Nguyễn Đình Chiểu

Ảnh hưởng cuộc đời đến sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu

Dàn ý bài văn: Cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp sáng tác của nhà thơ? 1. Quê hương: Nguyễn Đình Chiểu sinh ở quê mẹ Gia Định. Ông gần gũi gắn bó thân thiết với miễn đất này và sống rất gần nhân dân. Nguyễn  Đình Chiểu sống …

Ảnh hưởng cuộc đời đến sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu Read More »

Lục Vân Tiên trích đoạn Lẽ Ghét Thương

Từ Lẽ ghét thương bàn về vai trò,  trách nhiệm của trí thức thời nay

Dàn ý bài làm:  Từ đoạn trích Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên), bàn về vai trò,  trách nhiệm của trí thức thời nay. 1. Vai trò, trách nhiệm của kẻ sĩ thời xưa trong Lẽ ghét thương – Kẻ sĩ trong Lẽ ghét thương: những người tài trí, đức độ, có chí …

Từ Lẽ ghét thương bàn về vai trò,  trách nhiệm của trí thức thời nay Read More »

Lục Vân Tiên

Lẽ ghét – thương trong Lục Vân Tiên và tình yêu trong cuộc sống

Dàn ý bài làm lẽ ghét – thương trong trích đoạn Lẽ ghét thương: Từ quan niệm của ông Quán về lẽ ghét – thương trong đoạn trích cùng tên (trích Truyện Lục Vân Tiên), bàn về tình yêu – ghét trong cuộc sống. Lẽ ghét – thương của ông Quán trong Lẽ ghét thương …

Lẽ ghét – thương trong Lục Vân Tiên và tình yêu trong cuộc sống Read More »

Nguyễn Đình Chiểu - Chạy Giặc

Cảm nhận về con người Nguyễn Đình Chiểu qua bài thơ Chạy giặc

Dàn ý bài văn – Con người Nguyễn Đình Chiểu qua bài thơ Chạy giặc: yêu nước, thương dân, căm thù giặc sâu sắc: + Đau đớn trước thắm cảnh mà quân cướp nước gây nên cho đồng bào ta. + Thất vọng về sự hèn yếu, bất lực của triều đình. —> Vị tha, …

Cảm nhận về con người Nguyễn Đình Chiểu qua bài thơ Chạy giặc Read More »

Tóm tắt Truyện Lục Vân Tiên 1

Tóm tắt Truyện Lục Vân Tiên

Dàn ý tóm tắt Lục Vân Tiên – Lục Vân Tiên xuống núi đi thi. Trên đường về nhà thăm cha mẹ, chàng đã một mình đánh tan bọn cướp Phong Lai, cứu được Kiều Nguyệt Nga. Chàng gặp và kết bạn với Hớn Minh. – Vân Tiên tiếp tục gặp và kết bạn với …

Tóm tắt Truyện Lục Vân Tiên Read More »

Scroll to Top