Phỏng dựng hình ảnh trạng lường Lương Thế Vinh (chữ Hán: 梁世榮,; sinh năm  1441 hoặc 1442, mất năm 1496?) mặc thường phục viên lĩnh, bổ tử … | Việt  nam, Hình ảnh, Viết

Giới thiệu nhà thơ, nhà toán học Lương Thế Vinh

Tiểu sử nhà thơ, nhà toán học Lương Thế Vinh (1441 – 1495)  Nhà thơ, nhà toán học Lương Thế Vinh, tự Cảnh Nghi, hiệu Thụy Hiên,  dân gian thường gọi là Trạng Lường. Quê gốc : làng Cao Hương, huyện “Thiên Bản, nay thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Tác phẩm của nhà …

Giới thiệu nhà thơ, nhà toán học Lương Thế Vinh Read More »