A Family Wealth Statement | LWM | Linden Wealth Management LLC

Giới thiệu nhà thơ Lý Văn Phức

Tiểu sử nhà thơ Lý Văn Phức (1785 – 1849)   Nhà thơ Lý Văn Phức, tự Lân Chi hiệu Khắc Trai, xuất thân từ một vọng tộc ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc,nối  đời làm bể tôi nhà Minh. Khi triểu Mãn  Thanh nắm quyền, nhiều con cháu họ Lý bỏ nước ra đi, một …

Giới thiệu nhà thơ Lý Văn Phức Read More »