Về bản dịch bài thơ Nam quốc sơn hà được đưa vào sách giáo khoa lớp 7 -  ChúngTa.com

Giới thiệu tác phẩm Nam Quốc Sơn Hà

Giới thiệu tác phẩm Nam Quốc Sơn Hà Bài thơ thất ngôn tuyệt cú lâu nay gán lầm cho Lý Thường Kiệt, nay nên coi là bài thơ thần, khuyết danh. Về mặt văn bản, qua quá trình khảo cứu lâu dài của nhiều thế hệ độc giả, nay đã xác định bài thơ có …

Giới thiệu tác phẩm Nam Quốc Sơn Hà Read More »