A Family Wealth Statement | LWM | Linden Wealth Management LLC

Giới thiệu nhà văn, nhà báo Ngô Tất Tố

Tiểu sử nhà văn, nhà báo Ngô Tất Tố Nhà văn, nhà báo Ngô Tất Tố, sinh năm 1893, mất năm 1954. Bút danh khác: Ngô Tất Tố, Lộc Hà, Lộc Đình, Phó Chi, Thôn Dân, Huy Cừ, Tuệ Nhỡn, Thuyết Hải… Quê gốc : làng Lộc Hà, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay …

Giới thiệu nhà văn, nhà báo Ngô Tất Tố Read More »