The Pocket Notebook - Wanderings - Journals and Journeys

Giới thiệu nhà văn Ngô Thì Trí

Tư liệu nhà văn Ngô Thì Trí (176 – ?) Nhà thơ, nhà văn Ngô Thì Trí, có tên hiệu là Dưỡng Hạp. Quê gốc : làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam, nay là xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là con thứ sáu của Ngô Thì …

Giới thiệu nhà văn Ngô Thì Trí Read More »