Getting Started with Google Colab Notebooks | by Ahmed Gad | Heartbeat

Giới thiệu nhà văn Nguyễn Bá Học

Tiểu sử nhà văn Nguyễn Bá Học (1857 – 1921) Nhà văn Nguyễn Bá Học, sinh năm 1857, mất năm 1921. Quê gốc: làng Nhân Mục, huyện Từ Liêm, nay là quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông xuất thân trong một gia đình nho học, sớm dùi mài kinh sử, sau khi thi hai khóa …

Giới thiệu nhà văn Nguyễn Bá Học Read More »