Organising Pictures | Download Free Images on Unsplash

Giới thiệu nhà văn Nguyễn Công Bật

Tiểu sử nhà văn Nguyễn Công Bật Nhà văn Nguyễn Công Bật không rõ quê quán, năm sinh, năm mất. Ông làm quan đến chức Thượng thư bộ Hình, dưới triều Lý Nhân Tông 1072-1128).  Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Công Bật Tác phẩm hiện chỉ còn bài văn bia Đại Việt quốc dương …

Giới thiệu nhà văn Nguyễn Công Bật Read More »